Farklı millet, din ve inanca mensup insanlarla bir arada yaşamanın önemi

Farklı millet, din ve inanca mensup insanlarla bir arada hoşgörü içinde yaşamanın önemine ilişkin düşüncelerimizi kompozisyon şeklinde yazalım.

İnsan doğası gereği birlikte yaşama duygusunu içinde barındırır. Bu nedenle bireyler aileleri, aileler ise toplumları oluştururlar. Bir bölgede farklı akrabalık ilişkileri olan insanların bulanabileceği gibi farklı din ve inanca sahip kişilerde bulunabilir.

Toplumda yer alan yasalar din, inanç ve millet gözetmeksizin hepimiz için geçerlidir. Bunun nedeni ise insanların farklı millet ya da inanca sahip olabilecekleri içindir. Eğer insanlar oluşturdukları yasaları etnik kökene göre yapsalardı bir çok yasa uygulamak zorunda kalırlardı. Tüm bunları bırakarak birbirimize saygı duyup, hoşgörü içinde yaşamalıyız. Bizler insanız ve düşünme yeteneğine sahibiz.

Karşımızdaki bireylerinde bizler gibi düşünme hakkının ve karar verme yetisinin olduğunu bilerek onlara saygı duymayı bilmeliyiz. Ancak bu şekilde bir arada olabilir ve yaşayabiliriz.

Hoşgörü toplumun bir arada kalması ve uyum içinde varlığını daim ettirebilmesi adına en önemli şeydir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.