Fatih Sultan Mehmet'in hayatı

Osmanlı padişahlarından yedincisi olan Fatih Sultan Mehmet İkinci Murad Han’ın oğludur.30 mart(h.833) 1431 yılında Edirne’de dünyaya gelen Annesi Hüma Hatun Babası 2. murattır.Şehzade Mehmet üstün zekası herkes tarafından fark edilen ender insanlardandır.Küçük yaşta büyük alimlerden aldığı derslerle tahsilini çok iyi derecelerle tamamlamıştır.Her şeyi ile bizzat ilgilenen Hocası Akşemseddin Şehzade Mehmet’in üzerinde emeği çoktur.Devlet işlerini öğrenmesi için daha 12 yaşında olan Şehzade Mehmet Hocası Akşemseddin ile birlikte Edirne’den Manisa’ya vali olarak gönderildi.Kısa bir süre sonra tahta babası tarafından çıkarılan Şehzade Mehmet’in durumundan faydalanmak isteyen Haçlı Ordusu 1444 yılında Osmanlı topraklarına girdi.Durumun ciddi olduğunu düşünen Sultan Mehmet babasına yazdığı bir mektupla durumu izah etti.Bunun üzerine İkinci Murad tekrar tahtın başına geçerek Haçlı ordusunu bozguna uğratmıştır.
1451 yılında İkinci Murad’ın vefat etmesi üzerine tekrar tahtına başına geçen Sultan Mehmet daha önceden tecrübeli olduğu için 19 yaşında olmasına rağmen üstün başarılar göstermiştir.Saltanat değişikliğini fırsat bilen Karamanoğulları’nın üzerine sefer düzenleyen Sultan Mehmet arkasından uzun yıllar devam eden Bizans mücadelesine son verme kararı almıştır. 1543 yılında tüm hazırlıklarını tamamlayan Sultan Mehmet Bizans üzerine yürümüştür.Bu savaş sonucunda İstanbul’u fetheden Sultan Mehmet Fatih unvanını almıştır.Bizans devleti de elindeki son toprağı kaybederek bu savaşla birlikte yıkılmıştır.3 Mayıs 1481 yılında hayata gözlerini yuman Fatih Sultan Mehmet’in yerine Osmanlı Devleti’nin başına 2. Bayezid geçmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.