Fecri Ati topluluğunun edebiyatımızdaki yeri ve özellikleri

Bu yazımızda Fecri Ati topluluğunun edebiyatımızdaki yeri ve özellikleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
1901 yılında Serveti fünun Topluluğunun dağılmasından sonra edebiyat dünyasında büyük bir boşluk oluştu. Bazı genç sanatçılar, bir edebi topluluk oluşturmak için toplandılar.

Bu gençler, Fecri ati topluluğu adını verdikleri bir çatı altında toplandılar. 1909 yılında Hilal gazetesi matbaasında toplanan genç sanatçılar Fecr-i Ati’yi yani (Geleceğin Şafağı) kurarlar. Fecri Ati topluluğunun ilk başkanı Faik Ali dir. Bu gençler Sanat hakkındaki görüşlerini bir beyanname ile ortaya koydular.

Fecri Ati topluluğunun özelliklerinden bazıları şunlardır;
– Servet-i Fünun dergisinde 1910′da bir bildiri yayımlayarak kendilerini kamuoyuna duyuran bir edebiyat topluluğudur.
– Edebiyatımızda bildiri yayımlayan ilk topluluktur, daha sonra Yedi Meşaleciler ve Garipçiler de bildiri yayımlamışlardır.
– Topluluk üyelerinin amacı edebiyatta yenilikler yapmaktır.
– Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü savunmuşlardır.
– Fransız edebiyatını kendilerine örnek olarak aldılar.
– Türk edebiyatına herhangi bir yenilik getirememişlerdir.
– Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
– Serbest müstezat nazım biçimini geliştirerek kullanmışlardır.
– Aşk ve tabiat, yazmış oldukları şiirlerde işledikleri başlıca konulardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.