Felsefe ne demek

Bu yazımızda Felsefe nedir sorusuna cevap veren yazımızı sizlerle paylaşacağız. Felsefenin birçok tanımı vardır. Bu tanımlar, her filozofa göre değiştiği gibi, felsefenin ele aldığı konulara göre de değişmektedir. Mesela bilgi açısından felsefe tanımı ile varlık ve ahlak açılarından felsefe tanımları arasında farklar olmaktadır.

Kelime olarak felsefe, bilgelik sevgisi , hikmet sevgisi anlamına gelir. Felsefe, insana derinliğine düşünmeyi, sorgulamayı, tenkit etmeyi öğretir. Felsefe, insana hayatta karşılaştığı şahsi veya toplumsal sorunları çözebilme yeteneği kazandırmaktır. Kısaca felsefe, bütüncül, sistemli ve tutarlı düşünce tarzıdır diyebiliriz.

Şimdi bazı filozofların felsefe ile ilgili söylemiş oldukları tanımlara göz atalım.

Herakleitos felsefeyi, bilge olmak yüce fazilettir. Bilgelik ise tabiatı bilmek için hakikati söylemekten ve kendini sorguya çekerek fiillerini ona uydurmak demektir.

Aristo ise felsefeyi varlık olmak bakımından varlığın ilmidir şeklinde tanımlar.

İslam filozoflarından Farabi’ye göre felsefe var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir demiştir.

İbni Sina ise felsefenin gayesi ,nesnelerin hakikatlerine bir insanın vakıf olabileceği kadar vakıf olmaktır.

Felsefenin babası sayılan Descartes felsefe sözünden bilgeliği incelemek anlaşılır demiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.