Felsefede dogmatizm

Bu yazımızda dogmatizmi felsefi açıdan ele alacağız. Dogmatizm ,şüpheciliğe karşı oluşturulmuş akımlardır. Birtakım ilkelerle insan bilgisinin mutlak hakikate ulaşabileceğini iddia eder. Bu anlamda felsefe tarihinde ortaya çıkan rasyonalizm ,emprizm, kritisizm, entüisyonizm, pozitivizm çözümleyici felsefe ,pragmatizm ve fenomenoloji gibi akımların her biri dogmatik sayılır. Şimdi bunları sırayla inceleyelim.

Rasyonalizm, doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu söyleyen görüştür.

Emprizm, bilginin biricik kaynağı olarak deneyi görür. Deneyden ayrı ilkeleri olan aksiyom, kategori ve doğuştan fikirleri reddeder.

Kritisizm, her şeyden önce bilginin kaynaklarını ve değerini tespit etmek için bilme güçlerini eleştiri süzgecinden geçirir. Böylece kesin bilgiyi elde etmenin yollarını aramış olur.

Pozitivizm, bilginin kaynağı olarak olguları görür deneye girmeyen her şeyi metafizik olarak adlandırır.

Çözümleyici Felsefe, gerçeğin bilgisine dil çözümlemeleri ile ulaşılacağını ileri sürer.

Entüisyonizm, duyuları ve aklı kabul etmekle beraber bunlar yeterli değildir. Kesinlik ifade eden bir şey vardır ki bu da sezgidir.

Pragmatizm, Fayda sağlayan verimli olan her şey bu akıma göre değerlidir.

Fenomenoloji, dışarda görünen olaylar değil, bilinçteki görünmeyen olayları ele alır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.