Felsefenin bilime katkıları bilimin felsefeye katkıları

Bu yazımızda Felsefenin bilime katkıları, bilimin felsefeye katkıları konusunda hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Felsefe ve bilim ikisi de insan ürünüdür. İkisi de zihin ve akıl ilkelerine dayanır. Her ikisi de hazır bilgi ile yetinmez ; yaratıcı ve eleştirici bir yaklaşımla doğruyu arar. Yani felsefe ve bilim arasında bu yüzden sıkı bağlantı vardır. Birbirinden karşılıklı olarak faydalanırlar.

Felsefe bilimlerin hepsinin ortaya koyduğu bilgilere dayanarak yükselir. Fizik, Kimya olmadan doğa felsefesi olamayacağına gibi biyoloji olmadan hayat felsefesi olmaz. Bilimler bu açıdan felsefeye yeni problem alanları katmıştır ve katmaya da devam edecektir.

Bilim felsefeye ufuk açar, yeni boyut katar. Bu bakımdan dünün bilimsel sonuçları, bugün yeni felsefe olarak ortaya çıkabilir. Felsefe; araştırmalarında bilimin verileriyle çelişik sonuçlara ulaşmak istemez, çünkü çelişirse hakikaten uzaklaşmış olur.

Bilimler ise felsefeden şu açıdan yararlanır, felsefe, bilimleri peşinden sürükler, çünkü bilimlerin verilerini deney dışında yorumlar.

Felsefe bilimleri eleştirir, sonuçları sınıflandırır ve bilimlerin arasındaki bağıntıları ortaya koyar. Deyim yerindeyse bilimler arası eş güdümü sağlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.