3. Sınıf Fen Bilimleri-Maddeyi Tanıyalım

MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER

1. Görsellerdeki varlıkların özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Resimde yer alan yay esnek, pamuk yumuşak, taş sert bir cisim iken ayna ise pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.

2. Varlıkların özelliklerini nasıl anlayabilirsiniz?

Görme ve dokunma duyu organlarım sayesinde özelliklerini anlayabilirim.

Sayfa 51 ve 52 resimler

A. Aşağıdaki tabloda verilen maddeleri özelliklerine göre örnekteki gibi “X” olarak işaretleyiniz (Bir madde için birden fazla özellik işaretleyebilirsiniz).

Sayfa 53-İpek Yolu Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım

B. Tablodaki maddelerin özelliklerini hangi duyunuzla ayırt ettiğinizi ilgili görsel numaralarının karşısına yazınız (Birden fazla duyu organını yazabilirsiniz).


1.Burun
2.Deri ve göz
3.Deri
4.Deri

5.Deri
6.Deri
7.Deri
8.Deri

9.Deri
10.Deri
11.Deri
12.Deri ve Göz

Dileyenler cevaplarının farklı olması için farklı duyu organlarını ekleyebilirler.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.

madde, duyu organları, tatma/koklama/dokunma,pürüzlü
güvenlik tedbirleri,renk,esnek,kokulu,tatma/bakma/dokunma

  1. Boşlukta yer kaplayan her varlığa madde denir.
  2. Balon esnek bir maddedir.
  3. Maddelerin özelliklerini duyu organları yardımıyla algılarız.
  4. İçeriğini bilmediğimiz maddeleri tatma,koklama ve dokunma tehlikelidir.
  5. Ağaç kabuğu pürüzlü bir maddedir.
  6. Kolonya kokulu bir maddedir.
  7. Tehlikeli maddelerle çalışırken zarar görmemek için güvenlik tedbirleri almalıyız.
  8. Altını gümüşten rengine bakarak ayırt edebiliriz.

Sayfa 54-İpek Yolu Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım

1.  Maddenin duyu organlarıyla belirlenen özelliklerini boş bırakılan yerlere yazınız.

Maddenin tadı, rengi, kokusu, sertliği, yumuşaklığı, parlaklığı ve saydamlığı, duyu organlarımızla belirlenen özelliklerindendir.

2. Günlük hayatta kullanılan maddelerden hangileri vücuda zarar verebilir? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

Tuz ruhu gibi temizlikte kullanılan bazı kimyasallar ile temas etmemiz ile yaralanmamız muhtemeldir. Kimyasal maddelerle direk temas etmekten her zaman kaçınmalıyız. Bu maddeler cildimize zarar verirler.

3. Vücuda zarar verebilecek maddelerle çalışırken ne tür güvenlik önlemleri alınmalıdır? Düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız.

Vücudumuzun tehlikeli maddelerden etkilenmesini engellemek için çalışmalarımızda koruyucu gözlük, baret, eldiven ve maske gibi unsurları kullanmamız gerekir. Bu eşyalar bizim vücudumuzun zararlı madde ile temas etmesini engeller ve bu sayede bizleri korur.

Sayfa 60-İpek Yolu Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım

A.Aşağıda verilen maddeleri, hallerine göre değerlendirip ilgili alana yazınız.

Sayfa 61-İpek Yolu Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım


B. Aşağıda, maddenin halleri ile ilgili tanımlar verilmiştir. Bu tanımların, maddenin hangi haline ait olduğunu cümlelerin başındaki noktalı yerlere yazınız. Tanımların sağındaki bölüme ise maddelerin halleriyle ilgili birer resim çiziniz.

Değerlendirelim

Aşağıdaki soruları evinizi mutfağını düşünerek cevaplayınız.

1.Mutfağınızda bulunan katı maddelerden üç tanesini yazınız.

Tabak, masa, sandalye, buzdolabı

2. Mutfağınızda bulunan sıvı maddelerden üç tanesini yazınız.

Su, meyve suyu, gazoz

3. Mutfağınızda bulunan gaz maddelerden üç tanesini yazınız.

Buhar, doğal gaz, oda parfümü

Sayfa 62-İpek Yolu Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım

A. Aşağıdaki yay ayraçların içine, verilen ifadeler doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

1.(Y) Maddeyi niteleyen özellikleri duyu organlarımızla algılayamayız.
Maddeyi niteleyen özellikleri duyu organlarımızla algılayabiliriz.
2.(D) İçeriğini bilmediğimiz maddeleri koklamamalı, tatmamalı ve onlara dokunmamalıyız.
3.(D) Tehlikeli maddelerle çalışırken eldiven, koruyucu gözlük ve maske takmalıyız.
4.(Y) Katı maddeler, bulundukları kaba göre şekil değiştirir.
Katı maddelerin sabit şekli vardır. Şekillerini korurlar.

B.Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyiniz.

1.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A.Cam şişe-Esnek madde
B.Tahta masa-Yumuşak madde
C.Ağaç kabuğu-Pürüzlü madde

Sayfa 63-İpek Yolu Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım

2.Aşağıdakilerden hangisi katı bir maddedir?
A.Pekmez
B.Tuz
C.Şurup

3.Maddelerle çalışırken gerekli tedbirleri almak kimin görevidir?
A.Uygulama yapılan sınıfın öğretmeninin
B.Uygulamayı yapan grup liderinin
C.Uygulama sırasında sınıfta bulunan herkesin

4.Aşağıdakilerden hangisi tüm maddeler için doğrudur?
A. Her madde boşlukta yer kaplar.
B. Her maddenin belli bir şekli vardır.
C. Her madde boşlukta yayılır.

C. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Maddenin duyu organları ile ayırt edilebilen özellikleri nelerdir? Yazınız.

Duyu organlarımız ile maddenin sert, yumuşak, esnek, kırılgan, koku, tat ve pürüzlü,pürüzsüz özelliklerini ayırt edebiliriz.

Önemli; Bir sonraki ödeviniz olan 4. Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler siteye eklenmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.