Fenomenoloji nedir

Bu yazımızda sizlere fenomenoloji ile ilgili bilgi vereceğiz. Fenomenolojiyi Ruhun Fenomenolojisi adlı eseri ile kuran Hegel’ dir. Fakat Fenomenolojiyi, özü araştıran bir yöntem olarak kuran Edmund Husserl’ dir. Bu bakımdan fenomenolojiye öz teorisi, olay bilgisi de denir.

Husserl, zihnin ve en genel ilkelerin zaman ve mekan dışı birer öz olarak mevcut olduğu tezinden hareket eder. Bu özlerin anlaşılmasını, felsefenin konusu olarak görür ve bu özlere fenomenler der. Örneğin; üçgen ,kırmızı, yeşil birer fenomendir. Yalnız üçgen muhtevası yokken diğerlerinin vardır.

Husserl’ in kastettiği fenomen ,dışardaki görünen olaylar değil bilinçteki görünmeyen olaylardır. Husserl’ e göre Düşünüyorum dediğim zaman mutlaka bir şeyi düşünüyorum demektir. Yani masayı, ağacı, evi, dünyayı, geçmişi, geleceği düşünüyorum Öyleyse bilinç mutlaka bir şeye yönelerek düşünüyor. Biz bir şeye yönelerek düşünüce, o şey anlam ve içerik kazanır. Böylece de onun bilgisini elde etmiş oluruz.

Husserl bu bilgi eylemlerine bilinç fenomenleri der.Onları deneysel muhtevalarını paranteze alarak saf özler olarak görür.Örneğin,bir masayı düşünüyoruz.Masanın şeklini ,rengini atarsak bilincimizde onun saf özü kalır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.