Feodalite nedir Orta Çağda Feoadalitenin ortaya çıkışı

Bu yazımızda Feodalitenin ne olduğunu ve Orta Çağda Feodalitenin nasıl ortaya çıktığını bulabilirsiniz.

Feodalitenin tanımını yapacak olursak Vasal, süzeren ilişkisi üzerinde kurulan, tek üretim aracı toprak olan ve temeli eşitsizliğe dayalı bir toplum düzeni olarak tanımlayabiliriz. Diğer bir şekilde anlatacak olursak Orta çağda Avrupa’da uygulanan yönetim sistemine Feodalite yani Dere beylik adı verilmektedir.

Feodalitenin ortaya çıkış sebeplerini sayalım.
– Kavimler göçünün Avrupa’ya olan etkisi.

– Batı Roma İmparatorluğunun yıkılması. V. Yüzyılda Avrupayı istila eden Germen ve Slav kavimleri Batı Roma İmparatorluğunu yıkması.

– Avrupa’da VIII. yüzyıl sonuna kadar siyasi belirsizlik ve kargaşa dönemi, yerini Fransa’da Şarlman’m oluşturduğu Karolenj imparatorluğuna ve Katolik kilisesinin etkisine bırakması.

– IX. ve X. yüzyılda Normanların İskandinavyalı uluslar Avrupa’yı istila etmesi sonucunda, güçlü merkezi iktidarlar zayıfladı. Otorite geniş topraklara kurulmuş şatoya ve savaşçı bir askeri güce sahip olan derebeylerin elinde toplandı.

– İslam dünyasının Akdeniz’i kontrol altına alması gibi etkenler Feodalitenin ortaya çıkmasındaki başlıca sebeplerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.