Fetret Devri Kaç Yıl Sürmüştür

Fetret Devri Osmanlı İmparatorlarından Yıldırım Beyazıt’ın Ankara Savaşında Timur İmparatorluğunun kurucusu olan Timura esir düşmesi ile başlamış ve oğullarının arasındaki taht kavgaları nedeniyle 11 yıl sürmüştür. 1402 yılından 1413 yılına kadar süren bu zaman dönemine tarihte Fetret Devri, Bunalım Devri ve Fasıla-i Salatanat adı da verilmiştir.
fetret
Fetret kelime anlamı olarak birçok mana taşımaktadır. Fetret dini olarak Peygambersiz geçen süre, siyasi olarak ise iki padişah arasında padişahsız geçen dönem olarak tanımlanır. İki olay arasında geçen süre olarakta tanımlanmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.