Fransız ihtilalinin demokrasiye etkileri nelerdir

Fransız ihtilali tüm Avrupayı etkilediği gibi bizim ülkemizide etkilemiştir. Toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik olarak etkilenmesi söz konusudur. İhtilalin en olumlu etkileri ise vatandaşlık haklarının kabulü ve ortaya çıkması, din ve dil ayrımı yapılmaksızın herkesin eşit sayılması, yargının bağımsızlığı-tarafsızlığı gibi olaylardır.

Demokrasi fikrinin ülkemize gelmesinde Fransız ihtilali etkili olmuştur. Demokrasi sayesinde halkın söz sahibi olabileceği bir yönetim tüm kesim tarafından benimsenmiştir. Çünkü Fransız ihtilali öncesinde halk kilise, soylular ve kralın baskısından bunalmıştı. Halk çalışmak ve vergi vermek için çalışırken soylular, papazlar ayrıcılıklara sahip ve zengindiler.

Osmanlı Devletinde Fransız ihtilali sonrasında Kanun-i Esasi ve Tanzimat fermanları ilan edilerek etkileri görülmüştür.

Demokrasiye olumsuz etkileri ise milliyetçilik akımlarına neden olmuş ve Osmanlı Devleti buyruğu altındaki birçok bölgede ayaklanmalar meydana gelmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.