Galileonun kuvvet hakkındaki görüşleri

Galileo Aristoteles ’in mantığa dayalı doğa görüşünü matematiksel ve deneye bağlı fizik bilimine dönüştürmüştür. Buna karşın, yüz yıla aşkın bir süre boyunca bu bilime İngilizce konuşulan ülkelerde doğa felsefesi denmiştir. Fransa’da 1600’lüyılların sonlarına doğru, doğanın deneysel ve matematiksel açıdan incelenmesine fizik deniyordu. Bu incelemelerle uğraşan bilim adamlarına da fizikçiler deniyordu.

Physicist (fizikçi) sözcüğünün İngilizcede yer alması 1840 yılını bulmuştur. Her ne kadar Galileo yaşadığı dönemde fizikçi olarak adlandırılmamış olsa da, günümüz de fizik olarak kabul ettiğimiz bilim dalının özünde onun çalışma yöntemleri ve elde ettiği sonuçlar yatmaktadır. Bu nedenle ona ilk fizikçi diyebiliyoruz.

1600’lü yılların bilim alanındaki yıldızı hiç şüphesiz Isaac Newton’du. Newton’un çalışmaları. Galileo’nunkileri tamamlayıcı nitelikteydi. Örneğin, Newton kuyruklu yıldızların yörüngelerinin ya uzun ve dar elipsler olduğunu ya da parabolik olduğunu göstermiştir. Her iki durumda da, bu yörüngeler kütle çekimin uzaklığın karesiyle ters orantılı olması yasasına uyuyordu. Newton okyanuslardaki gelgitlerin de aynı kuvvetten kaynaklandığını ileri sürmüştür. Gelgitler Ay’ın ve Güneş’in Dünya’nın karşılıklı iki yüzündeki sular üzerindeki farklı kütle çekim kuvvetleri nedeniyle oluşmaktadır. Galileo’nun gelgitlerle ilgili kuramı doğru değildir.

Sarkaç deneyini ortaya koymuştur. Galileo Dünyadaki sıradan cisimlerin hareket kurallarını inceliyor, bu inceleme sırasında da bazı deneyler yapıyordu. Toplar eğik bir düzlemden aşağı doğru nasıl yuvarlanıyor, sarkaçlar nasıl sallanıyordu? Galileo “eylemsizlik ilkesi” denilen önemli bir kural keşfetmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.