Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Gap projesinin ülkemiz açısından önemi

Gap projesi yani açmak gerekirse Güney Doğu Anadolu projesi Fırat ve Dicle nehirleri üzerine yapılan sulama tesisler, hidroelektrik santraller ve barajlar yapılan 32 milyar dolar yatırıma mal olmuş bir projedir.

Yapımı itibariyle 9 ili kapsamaktadır. Bu illeri şu şekilde sıralayabiliriz. Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kilis, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt illerini kapsamaktadır. Güney Doğu Anadolu projesi aslında bölgesel bir kalkınma projesidir.

Gap projesindeki asıl amaç bölge halkının yaşam kalitesini arttırmak ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Türkiye açısından önemine bakacak olursak Ülkemizde sulanabilir 8,5 milyon hektar arazi bulunmaktadır. Ve bu arazilerin %20 lik kısmı Gap projesiyle sulanmaktadır. Bu orana bakıldığında ülkemiz açısından ne kadar önem taşıdığı açığa çıkmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.