Gazel nedir özellikleri nelerdir?

İlk olarak gazelin tanımını yapacak olursak Şairin özel duygularını, sevinç ve acılarını, aşkını dile getirmiş olduğu Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım biçimidir.

Gazelin özelliklerini sayacak olursak.
– En az 5, en fazla 15 beyitten oluşur
– İlk beyit kendi arasında kafiyelidir.
– Gazelin ilk beytine matla (doğuş yeri) adı verilir.
– Gazelin son beytine makta (bitiş, kesiliş yeri) adı verilir.
– Aruz ölçüsünün her kalıbı ile yazılır
– Genellikle konu birliği olmadığı için, gazellere konuyu belirten bir başlık yada bir isim konmaz; gazeller rediflerle anılırlar.
– Şairin isminin geçtiği beyte taç beyit adı verilir.
– Gazelin en güzel beytine beytü’l-gazel adı verilir ve bu beyte Şah beyit de denir.
– Gazelde genelde anlam bütünlüğü aranmamakla beraber anlam beyitte tamamlanır.
– Bir gazelin bütününde aynı konu işleniyorsa, böyle gazellere yek-ahenk gazel adı verilir.
– Bütün bir şiirin aynı söyleyiş güzelliğine sahip olduğu gazellere yek-âvâz gazel denir.
– Sevgi güzellik ve içki konularını işlemekle birlikte, düşünceye dayalı felsefi ve öğretici konuları da işleyen gazeller de bulunmaktadır.
– Divan edebiyatı şairleri bütün maharetlerini gazelde ortaya koyarlar. Büyük şair olmanın en büyük ölçütü gazellerdir.
– Fuzûlî, Bâkî, Nedim, Şeyh Galip, Taşlıcalı Yahya Bey vb. isimler gazelin en önemli isimleridir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.