Gazneliler hakkında bilgi ve mimari eserleri

Bu yazımızda sizlere Öncelikle Gazneliler hakkında bilgi verecek ve mimari eserlerinden bahsedeceğiz. Gazneliler 963 ile 1187 yılları arasında varlığını sürdüren ilk Türk İslam devletlerinden biridir.

Yerleşim yeri olarak Afganistan , İran ve Hint yarımadası bölgelerinde hüküm sürmüştür. Bilinen en önemli kurucu ve hükümdarları Alp Tekin, Sultan Mahmut ve Mesut’tur.

Gazneliler Hint yarımadasını fethederek İslamiyet’i yaydılar Özellikle bu bölgede yer alan Pakistan, varlığını büyük ölçüde Gazneliler’ e borçludur.

Gazneliler’ in en önemli özelliklerinden biri ücretli asker bulundurmalarıdır. Çeşitli etnik gruplardan oluşmaktadır.

Gazneliler ile bilinmesi gereken bir başka bilgi ise Sünni halifeyi Şiilere karşı korumuşlardır. Bu devirden itibaren İslam dünyasının liderliği Türklere geçmeye başlamıştır.

Bir başka bilgi de Mahmut ilk defa Sultan unvanını kullanan Türk hükümdarıdır.Gazneliler Devleti, Gurlular tarafından 1187 yılında son verilmiştir.

Gazneliler Devleti’nin önemli mimari eserleri ise şunlardır;
-Sultan 3. Mesut tarafından yaptırılan ve kendi ismini veren Sultan 3.Mesut Kulesi
-Afganistan’da yer alan Leşker-i Bazar Camii
-Beyhakiye medreseleri de Gazneliler zamanında yaptırılmıştır.
-Sultan Mahmut tarafından Yaptırılan Aruzül Felek Camii
-İran’da yer alan Aslan Cazip Türbesi

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.