Geçmişin İzleri

  1. Evinizde elde dokunmuş eski halı veya kilim var mı?
  2. Yandaki resimde görülen eserler, kullanılan malzeme, araç ve gereci ile o dönemdeki insanların yaşam şekli, kıyafeti hakkında bilgi verebilir mi?
  3. Müzelerdeki eserler ve tarihi mekanlar eski zamanlar hakkında bilgi verebilir mi? Zaman içindeki değişimleri gösterebilir mi?
  4. Müzeler, geçmişte yaşayan kişilerin düşünce, yaşayış, sanat anlayışları hakkında bir çok bilgi edinmemizi sağlıyor mu?
  5. Ülkemizdeki tarihi mekanlar, müzelerimizdeki varlıklar bize, bizim ülkemize aittir. Bunun için kültürel değerlerimizdendir. Neden onları korumamız gerektiğini tartışınız
  6. Çevrenizde koruma altına alınan tarihi evler var mı? Onlara “eski ev” denmesinin nedeni, onların eskimiş olmaları mı yoksa farklı özellikler taşımaları mıdır?
  7. Müze veya tarihî bir yer belirleyiniz. Öğretmeninize, gezi tanıtma ve turizm kulübündeki arkadaşlarınıza gezi düzenlemeleri için öneri götürünüz. Gezinin nasıl yapılabileceği konusunda ön hazırlık yapınız
  8. Müzeler ve tarihi mekanlar bize ne gibi bilgiler veriyor?

Evinizde elde dokunmuş eski halı veya kilim var mı?

Bizim evimizde el dokuması halı yada kilim bulunmuyor fakat komşumuz Fatma ablalarda böyle bir halı bulunuyor. Fatma Ablaya bu halının eski gibi göründüğünü neden evde tuttuklarını sorduğumda oda bu halıların el emeği göz nuru ile dokunduğunu söyledi. Ayrıca bu halıların tarihi bir değeri de bulunuyormuş. Atalarımızın el dokuması halı ve kilimler ile ünlü olduğunu bana ayrıca anlattı. Tahta tezgahlar üzerine gerilen iplere ters yönde renkli ipler geçirilip desenli halılar elde edilirmiş. Günümüzde ise artık halılar fabrika sistemiyle dokunur olmuş.

Yandaki resimde görülen eserler, kullanılan malzeme, araç ve gereci ile o dönemdeki insanların yaşam şekli, kıyafeti hakkında bilgi verebilir mi?

Elbette bu resimlerden o dönem insanlarının giyim tarzı hakkında ve kullanılan malzemelerin türü ile ilgili bilgi edinilebilir. Heykellerde görüldüğü gibi giyim tarzı o dönemde benimsenmiş.

Müzelerdeki eserler ve tarihi mekanlar eski zamanlar hakkında bilgi verebilir mi? Zaman içindeki değişimleri gösterebilir mi?

Tabi ki müzelerde yer alan eserler o dönem insanlarının yaşam tarzı, giyimleri ve kullandıkları araç, gereç hakkında bizlere bilgi verir. Değişen dönemlerde yeni yaşam tarzları ve giyim şekilleri hatta kullanılan malzemeler değişeceği için bu değişiklikler tarihi eserlerde de görülür. Toplumların zaman içinde yaşadığı değişim bu nedenle tarihi eserlerde görülür.

Müzeler, geçmişte yaşayan kişilerin düşünce, yaşayış, sanat anlayışları hakkında bir çok bilgi edinmemizi sağlıyor mu? Öyleyse müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin saklandığı, sergilendiği yerdir diyebilir miyiz?

Kesinlikle müzeler sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin saklandığı, sergilendiği yerlerdir. Çünkü müzeler eski zamanlarda yaşayan toplumların yaşayış biçimleri, sanat anlayışları, kişilerin düşünceleri, giyim tarzları hakkında bizlere bilgi verir.

Ülkemizdeki tarihi mekanlar, müzelerimizdeki varlıklar bize, bizim ülkemize aittir. Bunun için kültürel değerlerimizdendir. Neden onları korumamız gerektiğini tartışınız

Kültürel değerler bir toplumun ortak değeri olup herkes için önemlidir. Dilimiz, bayrağımız gibi aynı zamanda müzelerde yer alan tarihi eserlerimizde bizlere ait değerlerdir. Geçmişimizin izleri hakkında bizlere bilgi veren, atalarımızdan kalan bu eserler gelecek nesillere de bilgi verecek, ışık tutacaktır. Bu nedenle onları korumalı ve geleceğe bırakmalıyız.

Çevrenizde koruma altına alınan tarihi evler var mı? Onlara “eski ev” denmesinin nedeni, onların eskimiş olmaları mı yoksa farklı özellikler taşımaları mıdır?

Benim çevremde eski ev yada koruma altına alınmış bir ev bulunmuyor. Fakat Safranbolu evlerini televizyonda görmüştüm. Bu evlerin eski olması ve kendilerine ait yapılış tarzları nedeniyle koruma altına alındığını biliyorum. Aynı şekilde Bursa’nın Cumalıkızık evleri de tarihi değeri ve eski köy yaşantısını yansıtması nedeniyle koruma altına alınmış. Onların eski olmaları değil yansıttığı zaman farklı özellikleri değerli kılmıştır.

Müze veya tarihî bir yer belirleyiniz. Öğretmeninize, gezi tanıtma ve turizm kulübündeki arkadaşlarınıza gezi düzenlemeleri için öneri götürünüz. Gezinin nasıl yapılabileceği konusunda ön hazırlık yapınız

Benim bir müze gezisi için yapabileceğim sadece nereye gitmek istediğimizi söylemek olabilir. Geri kalan hazırlıkların tümünü öğretmenimiz ve turizm kulübündeki arkadaşlarım yapar. Okul gezisi kapsamında Topkapı Sarayına bir gezi düzenleyebiliriz.

Müzeler ve tarihi mekanlar bize ne gibi bilgiler veriyor?

Bir müzeye yada tarihi mekana gittiğimizde birçok bilgiyi edinebiliriz. O dönemde yaşayan insanların giyim tarzından tutunda düşünceleri, sanat anlayışları ve kullandıkları araçlar hakkında fikir edinebiliriz. Yada tarihi bir yerleşim yerine gidince o dönemde insanların nasıl bir yaşamı tercih ettiklerini gözlemleyebiliriz.

Geçmişin İzleri Çalışma Kitabı

Eski dönemlere ait tarihi eserleri nerelerde görüp inceleyebiliriz?
Tabi ki müze ve eski yerleşim yerlerinde bu eserleri görüp inceleyebiliriz. Geçmişteki insanlardan kalan bu eserler müzelerde korunup saklanmakta ve sergilenmektedir.
Çevrenizde tarihi mekanlar, müzeler var m›? Birkaçının ismini yazınız.
Ben İstanbul’da yaşıyorum ve çevremde birçok tarihi mekan müze bulunuyor. Bunlardan bazıları ise şunlar;
-Topkapı Sarayı
-Sultan Ahmet Camii
-Dolmabahçe Sarayı
Tarihî mekânlar, gezenlere ne tür bilgiler verir?
Tarihi mekanları gezenler o dönemde yaşayan insanların nasıl bir yaşayış biçimini benimsediği konusunda fikir edinebilir. Evlerin mimarisi, birlikte yaşama istekleri konusunda bilgilere bu geziyle ulaşılabilir.
İnsanlar, müzelere niçin gider? İnsan oradaki eserlerden nasıl bilgi edinir?
Müzelere geçmişte yaşayan insanların yaşam biçimleri, neler giydikleri, neler yaptıkları ve onların kişisel özellikleri hakkında bilgi edinmek için gideriz. Müzelerde sergilenen eserlerin yanında kime, hangi döneme ait olduğu, ne için kullanıldığı konusunda bilgiler verilmektedir.
Müzelerde, şu anda kullandığımız araçların eski modellerini görebilir miyiz?
Elbette görebiliriz. Bazı müzelerde eskiden kullanılan ulaşım araçları, eski otomobiller hala sergilenmektedir.
Aile büyüklerinize kömürlü ütüyü anlattırınız. Onu evdeki ütüyle karşılaştırınız. Farklılıklarını ve değişimini yazınız
Resimde görüldüğü gibi eskiden bu ütüler kullanılıyormuş. Annem zamanında bu ütüler kullanılmasa da ananem ve babannem bu ütüleri kullanmışlar. Açılır kapaklı ütüler içine kömür ve çıra konulup ateş yakılırmış. Bu sıcaklık ile ütü yapılırmış.
komurlu-utu
Günümüzdeki ütüler ise artık elektrik ile çalışıyor ve buharla kumaşların yumuşaması sağlanıyor. Çok daha hafif ve kolay kullanıma sahipler.
Çok eskiden yaşamış insanların yaşayış şekli ile ilgili bilgi edinmek istiyorsunuz. Bunun için nerelere gitmeniz gerekir?
İlk olarak internet ve kütüphaneden bu dönemde yaşayan insanlar hakkında bilgi edinirim. Daha sonra bizzat görmek için müzeler ve tarihi yerlere giderek bizzat kendi gözlerimle bu bilgileri edinirim.

Bu ödevi yapan arkadaşlar sonraki ödevleri olan Karşılıklı Bağımlılık teması soru ve cevaplarına buradan ulaşabilirler. Karşılıklı Bağımlılık Bir önceki ödevleri olan Oyunlarımız sorularına ise buradan ulaşabilirler. Oyunlarımız

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.