Teknolojik ürünlerin çevrenizde yarattığı olumlu ve olumsuz etkilere iki örnek veriniz. Geçmişle bugünü karşılaştırınız.

Teknolojik ürünlerin çevrenizde yarattığı olumlu ve olumsuz etkilere iki örnek veriniz. Geçmişle bugünü karşılaştırınız.

Hayatımızın her alanında teknolojik ürünlerden faydalanmaktayız. Bu teknolojik ürünler bizlerde bazı olumlu ve olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu yazımızda ise ikişer örnek vererek geçmişle bugünü karşılaştıracağız.

Teknolojik ürünlerden bilgisayarın olumlu yönleri;

Herhangi bir konu hakkında araştırma yapmamızı sağlar.
Başka kişilerle iletişim kurmamızı sağlar.

Bilgisayarın olumsuz etkileri

İnsanların bağımlı olmasına neden olur
Asosyal kişiler meydana gelir.

Eskiden bilgisayar yokken insanlar bu kadar birbirine yabancı değillerdi. Bilgisayar ve internet gelişince insanlar daha fazla vakitlerini geçirir oldular. Buda asosyal bireylerin meydana gelmesine neden oldu. İşte tüm bu nedenlerden dolayı teknolojik ürünleri dikkatli bir şekilde kullanmamız gerekir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.