Geçmişte kullanılan bir saat ile günümüzde kullanılan saatlerin özelliklerini yazınız

Bu yazımızda geçmişte kullanılan saatler ile günümüz saatlerini ve bu saatler arasındaki farklılıkları, benzerlikleri inceleyeceğiz. İlk olarak zaman nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır, zamanı ölçmek için bir saat yapmak kimin fikridir bunlara değinelim.

Eski zamanlarda kullanılan başlıca saatler şunlardır;

-Güneş saati
-Kum saati
-Su saati
-Ateş saati
-Mekanik saatler

Zaman dünyanın var olduğundan bugüne insanlar için işlemektedir. Tarihte ise zaman kavramını ölçmek ve kullanmak isteyen ilk uygarlık Mısırlılardır. Bu nedenle ilk zaman ölçme aracını da bu kavim keşfetmiştir. Güneşin hareketlerinin belli bir zaman diliminde tekrarladığını ve cisimler üzerinden oluşturduğu gölgenin her gün aynı şekilde olduğunu keşfetmişlerdir. Bu hareketleri takip ederek güneşin hareketlerini izleyen bir güneş saati oluşturdular.

Böylece insanlık için ilk zaman ölçme aracını oluşturdular. Ancak bu saat sadece açık havalarda ve güneşin bol olduğu mevsimlerde çalışıyordu. Bu nedenle insanlık yeni bir arayış içine girdi ve kum saatini keşfetti. Kum saatini ise kısa bir zaman sonra su saati takip etti. Güneş saatine göre çok daha avantajlı olan bu saatlerde bazı sorunlara neden oluyordu. Örneğin su saati sıcak havalarda buharlaştığından dolayı su seviyesi düşüyor ve yanlış gösteriyordu. Yada kum saati farklı bölgelerin farklı kumu olduğu için değişik gösteriyordu.

Ateş saati ise bir mumun boyunun yanmasıyla birlikte kısalmasını gösteren saat tipiydi. Ancak buda sağlıklı bir ölçüm yöntemi değildi. Şimdi ödevimize dönecek olursak

Geçmişte kullanılan saatlerin özellikleri

-Eskiden kullanılan tüm zaman ölçme aletleri doğru bir ölçüm yapamıyordu.
-Her bölgede ve yörede zaman kavramı farklılık gösteriyordu. Örneğin bir gün bazı yerlerde 24 saat bazı yerlerde 12 saat olarak kabul ediliyordu.
-Eski zaman ölçü aletleri sürekli ilgi istiyordu. Su saatinde su kalmıyor, ateş saatinin sönmesi gibi sorunlar oluşuyordu.
-Eski saatler farklı bölgelerde farklı kullanıyordu. Kimi uygarlık ateş saati kullanırken kimisi su saati kullanıyordu.
-Uygarlıkların ortak bir zaman birimi yoktu.

Günümüzde kullanılan saatlerin özellikleri

-Günümüzde kullanılan zaman birimlerinin tümü her yerde kabul görmüştür.
-Günümüz saatleri uluslararası zaman birimini gösterirler.
-Her yerde aynı saati gösterirler.
-Zaman konusunda insanların ortak değeridir.
-Boyutları daha küçük ve yanımızda taşınabilirdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.