Geçmişten günümüze atom hakkındaki görüşler

Atom hakkında geçmişten günümüze kadar hangi görüşler savunulmuştur ve bu görüşlerin sahipleri hangi atom modellerini ortaya koymuşlardır.

Atom hakkında bugün bilinen bilgilerin temeli çok eskilere dayanmaktadır. Geçmişte ortaya konulan ve bazı yönleri ile hatalı olan birçok görüşün doğruyu bulmada bize yol gösterdiği ve rehberlik ettiği unutulmamalıdır. Atomların görülebilmesi ya da hissedilebilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle atomun keşfi ve yapısının aydınlatılabilmesi uzun bir sürece dayanır. Bu süreç boyunca bilim insanları, önemli sonuçlara ulaşmış ve günümüzdeki “Modern Atom Teorisi” geliştirilmiştir.

Bazı atom modelleri;

atom
Atom fikrininin ortaya çıkışı

Democritus (MÖ 400) maddenin atom adı verilen taneciklerden oluştuğu fikrini ortaya atmıştır. Atom kelime anlamıyla bölünemez anlamına gelse de günümüzde atomun daha küçük, atom altı parçacıklara bölündüğü bilinmektedir.

Dalton Atom Modeli

John Dalton (1766-1844) isimli bilim insanı, 1800’lü yılların başına yaptığı çalışmalarla “Dalton Atom Modeli”ni oluşturmuştur. Bu modele göre madde, bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar, içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzer. Bütün maddeler farklı tür atomlardan oluşmuştur.

Thomson Atom Modeli

1897 yılında John Joseph Thomson isimli bilim insanı, Dalton Atom Modeli’ni geliştirerek yeni bir atom modeli oluşturmuştur. Bu modelde ilk defa pozitif ve negatif yüklerden bahseden Thomson, atomu pozitif yüklerin içerisine eşit sayıda nagatif yükün gömülü halde bulunduğu bir küre şeklinde ifade etmiştir. Bu model genel olarak üzümlü kek örneği ile anlatılır.

Rutherford Atom Modeli

Ernest Rutherford (1871-1937) isimli bilim insanı “Thomson Atom Modeli” üzerinde uzun süre çalışmalar yapmış, atom çekirdeği ve çekirdekle ilgili pek çok özelliği ilk keşfeden kişi olmuştur. Yaptığı deneylerden yola çıkarak atomun ayrıntılı bir resmini oluşturmuştur.

Atomun içinde yer alan çoğu maddenin ortadaki minik bir çekirdekte toplandığını, daha hafif olan ve elektron adı verilen parçacıkların ise Güneş’in çevresindeki gezegenler gibi çekirdeğin etrafında döndüklerini düşünmüştür. Rutherford’a 1908’de Nobel Kimya Ödülü bu çalışması ile verilmiştir. Elektronların katmanlarda dolandığı fikri de bu atom modelinde savunmuştur. Rufherford, pozitif yüklere proton adını vermiştir. Çekirdekte nötr tanecikler bulunduğunu tahmin etmiştir.

Bohr Atom Modeli

Niels Bohr (1885-1932) isimli bilim insanı, 1913’te atomun yapısıyla iligli tamamen yeni bir model tasarlamıştır. Model, Rutherford’un düşüncelerini farklı düşüncelerle birleştirerek oluşturulmuştur. odele göre elektronlar çekirdeğin çevresinde kimi zaman da katman denilen tanımlanmış dairesel enerji düzeylerinde dönmektedir. Bohr Atom Modeli, günümüzde yerini başka bir atom modeline bıraksa da atomların davranış biçimlerinin anlaşılmasında önemli olmuştur.

Modern Atom Teorisi

Modern Atom Teorisi, temelde Bohr Atom Modeli’ne dayanır. Modern Atom Teorisine göre çok hızlı hareket eden elektronlar belirli bir yerde bulunmaz. Ancak bulunma olasılıklarının çok yüksek olduğu bölgeler vardır. Bu bölgeler elektron bulutu olarak tanımlanır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.