Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri

Görselde kullanılan alet ne işe yarar? Ses şiddetini değiştirmeye yarayan araçlar nelerdir?

Görselde yer alan araç sesin şiddetini yükseltmeye yarayan megafondur. Bunun dışında en bilindik ses şiddetini arttıran araçlar mikrofon, hoparlördür.

Aşağıda görselde görülen ses teknolojisi ürünleri nelerdir? Bu araçları hangi amaçla kullanmaktayız. Ses teknolojilerine bunlardan başka örnekler verebilir miyiz?

ses

Telefon, hoparlör ve radyo sesin iletilmesini sağlayan araçlardır.

Bu araçların her biri sesin iletilmesini sağlamaktadır. Resimde görülen araçlar telefon, hoparlör ve radyodur.

Genç Araştırmacı
İnsanlar tarafından kullanılan farklı ses teknolojilerini ve bunların nelerde kullanıldığını araştıralım. Ayrıca geçmişten günümüze kullanılan ses teknolojilerini araştırarak bunları karşılaştıralım. Elde ettiğimiz sonuçları sınıfta arkadaşlarımıza sunalım.

İnsanlar ses teknolojilerini birçok alanda kullanmaktadır. Örneğin radyo ve televizyonlarda yer alan hoparlör ile sesin bizlere iletimi sağlanmaktadır. Başka bir örneğimiz ise megafon ile kalabalık alanlarda sesin şiddeti yükseltilerek herkese ulaşması sağlanır.

Geçmişte yaşayan insanlar sesin şiddetini yükseltmek için farklı teknikler kullanmışlardır. Bunların başında hepimizin bildiği gibi boynuz gibi nesnelerin sesin şiddetini yükseltmek için kullanıldığıdır.

İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılamada ses teknolojisi ürünlerden yararlanırız. Televizyon, radyo, telefon, hoparlör, mikrofon, stetoskop, siren geliştirilen ve günlük hayatta kullandığımız ses teknolojilerinden bazılarıdır. Ses teknolojilerinden ses şiddetini değiştirmede, sesi kaydetmede ve işitme yetimizi geliştirmede yararlanırız.

Çalan bir radyonun sesini kıstığımızda çıkan düşük şiddetteki sesi duymakta zorlanırız. Yakınımızdaki bir aracın korna sesini ise daha iyi duyarız. Çevremizdeki sesleri duyabilmemizi sağlayan özelliğin ses şiddeti olduğunu daha önce öğrenmiştik. Ses şiddetini istediğimizde azaltabilir, istediğimizde çoğaltabiliriz.

Bir topluluk karşısında yada geniş bir alanda konuşma yapılırken sesin herkes tarafından işitilebilmesi için ses şiddetini artıran araçlar kullanılır. Megafon, hoparlör, mikrofon bu araçlardan bazılarıdır.

Hoparlör: radyo, teyp gibi araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alettir. Bu aletler sayesinde ses, geniş bir alanda duyulur.

sesin şiddeti

Mikrofon, hoparlör ve megafon sesin şiddetini arttıran ve duyulabilir hale getiren araçlardır.

Tıp alanında da ses yükselten araçlardan yararlanılır. Bazı insanlar işitme güçlüğü çekerler. Bu nedenle ses şiddetini artıracak ve işitme yeteneğini geliştirecek araçlara gereksinim duyarlar. Bu araçlara ise işitme cihazı denir. İşitme cihazı ile varlıkların seslerinin ve müzik gibi seslerin daha rahat duyulması, konuşmaların daha anlaşılır hale gelmesi amaçlanır.

işitme cihazı

İşitme yetisini artırmak için tıp alanında işitme cihazından yararlanılır.

İşitme Cihazının Tarihçesi
İlk işitme cihazları, 17. yy.dan 19. yy.a kadar kullanılan konuşma tüpleri, boynuz ve huni gibi ses yükselticileridir. 20. yy. başlarında telefon teknolojisi ile “vakum-tüp” işitme cihazları geliştirilmiştir. 1950’lerde işitme cihazları daha küçük ve verimli hale getirilmiştir. Son yıllarda elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sayesinde işitme cihazları çok daha küçük boyutlarda olup bu cihazların ses kalitesi ve gücü daha da arttırılmıştır.


Hikaye
Çalan telefonu açan Zeynep, arayanın Almanya’daki amcası Hüseyin Bey olduğunu söyledi. Amcası, Zeynep ile konuştuktan sonra telefonu dedesine vermesini istedi. Dedesi Hasan Bey oğluyla konuştuktan sonra telefonu kapattı. Bir anda “Ne günlerdi!” diyerek geçmişi hatırladı.

Yıl 1980’ler… Hasan Bey ve ailesi Almanya’daki ağabeyi için ailece kaset dolduruyorlar. Bütün ile fertleri sırasıyla konuşarak selam gönderip cevap beklediklerini söylüyorlar. Seslerini kaydettikleri bu kaseti posta yoluyla Almanya’ya gönderiyorlar. Zeynep, “Ses nasıl kaydedilip tekrar dinleniyor?”, “Sesleri kayıt etmek için hangi araçları kullanırız?”, “Geçmişten günümüze kullanılan farklı ses kayıt araçları nelerdir?” sorularını düşündü.


Ses nasıl kaydedilip tekrar dinleniyor?
Ses eskiden teyplere bağlanan bir mikrofon aracılığı ile teyp içinde yer alan kasete kaydediliyor. Daha sonra bu kaset herhangi bir teyp içine konularak dinleniyor.

Sesleri kayıt etmek için hangi araçları kullanırız?
Sesleri kayıt etmek için bir mikrofona, kasete veya sesin yazılacağı bir cd’ye ihtiyacımız vardır. Ses kaydetme işlemini yapacak bilgisayar, teyp gibi araçlarında olması gerekir.

Geçmişten günümüze kullanılan farklı ses kayıt araçları nelerdir?
Geçmişte sesin kaydedilmesi için kasetçalar kullanılırmış. Günümüzde ise telefonlar ve bilgisayarlar ile bu işi rahatlıkla yapabiliyoruz.

Ses, uzun süre saklamak ve istenildiğinde yeniden dinlemek amacıyla kaydedilebilir. Ses kaydı, geçmişimizi bugünlere, bugünleri de geleceğimize bağlayan önemli teknolojik gelişmelerden biridir.Sesin kaydedilip tekrar dinlenilebilmesini sağlayan buluşlar, teknoloji sayesinde ortaya çıkmıştır. Geçmişten günümüze kadar geliştirilen bazı ses kayıt ve dinleme araçlarını inceleyelim.
ses kaydı için araçlarSes, ilk defa Thomas Edison tarafından 1877 yılında fonograf denilen bir araca kaydedildi. Bu araçta ses, silindir etrafına sarılı metal levhaya kaydediliyordu.

 

 

Emile Berliner 1895 yılında gramofonu icat etti. Çalışma şekli fonografa benzeyen gramofonda, kayıt için diskler kullanılıyordu.

 

 

Daha sonra plaklara göre daha hafif, küçük ve uzun süre kayıt yapabilen kaset kullanıldı. Kasetlere ses kaydı yapılıp istenildiğinde bu sesler kasetçalar ile dinlenilmektedir.

 

1980’li yılların başlarında kasetin yerini CD aldı. James Russel tarafından keşfedilen CD’lere sesli ve görüntülü kayıt yapılabilmekte ve bu kayıtlar CD çalar ile dinlenilebilmektedir. CD’lere benzer şekilde çalışan dijital çok amaçlı disklere (DVD) de ses ve görüntü kaydedilerek bunlar, bilgisayar veya DVD oynatıcı cihazlarla görüntülenebilmektedir.

 

Bunları biliyor musun?
Graham Bell ilk kez 1876’da sesi kablolarla iletmeyi başararak telefonu icat etmiştir. Zamanla telefonlar geliştirilmiş, cep telefonları ve telsiz telefonlarla kablo kullanılmadan sesin iletimi sağlanmıştır. Günümüzde haberleşme ve iletişim gibi önemli alanlarda kullanılan radyo, telsiz, telefon aracılığıyla ses; televizyon, cep telefonu ve bilgisayar ile hem ses hem de görüntü aktarılabilmektedir.

Geçmişte ve günümüzde kullanılan ses kayıt teknolojilerini incelediğimizde bu teknolojinin büyük değişim gösterdiğini fark edebiliriz. Geçmişte metal ya da plak üzerine sadece ses kaydı yapılırken günümüzde sesle birlikte görüntüler de CD, DVD ve taşınabilir belleklere kaydedilmektedir. Kayıtlar CD çalar, DVD oynatıcı, bilgisayar gibi araçlar ile tekrar dinlenilebilmekte ve izlenebilmektedir. Bu araçlar geçmişte kullanılan araçlara göre daha kullanışlı ve hafiftir. Ayrıca daha iyi kayıt yapılabilmektedir. Geçmişte sadece birkaç dakika ses kaydı yapılırken günümüzdeki araçlarla çok daha uzun süre ses ve görüntü kaydı yapılabilmektedir.

Genç Araştırmacı 
Şiddetli ses üreten teknolojik araçların olumlu ve olumsuz yönlerini çeşitli kaynaklardan araştıralım.

Şiddetli ses üreten araçların en olumlu yönü gerektiğinde herkesin bu sesi duyabilmesini sağlamasıdır. Ancak bu aynı zamanda bazı olumsuz yönleri de beraberinde getirir. Şiddetli ses nedeniyle dünyamızda bir kirlilik oluşur. Buna ses kirliliği denir.

Bir ambulansın yada itfaiye aracının siren sesi, insanları uyararak aracın yaklaştığını ve araca yol verilmesi gerektiğini haber verir. Otomobillerin korna sesi, olabilecek kazaları önleyebilir. Alarm cihazları sayesinde hırsızlık olaylarına karşı önlemler alınabilir. Mikrofon kullanılarak hoparlöre iletilen ses, geniş ortamlarda daha uzak noktalara ulaştırılabilmektedir. Tüm bu durumlar yüksek ses üreten teknolojik araçların olumlu etkileridir.

yüksek sesin kullanım alanları

Sesi ambulanlar uyarı aracı olarak kullanır.

Hoparlör, siren, alarm, korna gibi yüksek ses üreten teknolojik araçların olumsuz etkileri de vardır. Bu araçlar yanlış kullanıldığında bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Televizyon, müzik seti gibi araçlar yüksek sesle dinlenmemelidir. Özellikle kulaklık kullanırken kulağa ulaşan şiddetli sesler, işitme kaybına yol açabilir.

şiddetli ses

Yüksek sesle müzik dinlemek nedeniyle çevremiz rahatsız olur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.