Gelenekler toplumu geliştirir konulu kompozisyon

Gelenek ve görenekler toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Gelenek ve göreneklerimiz bizi birbirimize kenetleyen geçmişimizle aramızdaki bağın kopmasını engelleyen bir zincirin halkaları gibidir.

Gelenekler toplumun hassas noktalarından biridir. Toplumun gelişmesine katkı sağlar. Geleneklerimizden esinlenerek yeni ürünler ortaya koyarız. Mesela geleneksel kıyafetler çok önemli bir yere sahiptir bu kıyafetlerden esinlenerek günümüzde buna benzer kıyafetlerin hala giyildiğini görüyoruz. Bir başka gelenek örneği de düğünlerden önce önce kına gecesi yapılması bir gelenektedir. Günümüzde de varlığını halen devam ettirmektedir. Bu gecede evlenecek olan gelin kıza kına yakılır. Şimdilerde hem gelin hem damada kına yakılmaktadır. Geleneklerimizden kopmadan onlara yenilerini ekliyoruz.

Geleneklerin toplumu yönlendirmedeki etkisi oldukça büyüktür. Kimi gelenekler iyi kimi gelenekler toplumu olumsuz yönde etkilemektedir. Falcılık ,büyü gibi hurafeler de gelenek haline gelmiştir. Bu gibi batıl inançlar toplumu ileri değil aksine geri sürüklemektedir. Geleceği görüyoruz diyerek insanları kandırmaya çalışanlar aslında toplumu nasıl bir felakete sürüklediklerinin farkında değiller.

Sonuç olarak toplumu hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyen geleneklerimiz mevcuttur. Önemli olana toplumun gelişmesini ilerlemesini istiyorsak yanlış olan bir getirisi olmayan geleneklerimizden uzaklaşmalı bunu tüm herkese duyurmalıyız.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.