gelişmiş ülkelerde neden sanayi ve hizmet sektöründe çalışan insan sayısı fazladır

Gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde sanayi ve hizmet sektörü oldukça gelişmiştir. Bu sektörlerde çalışan insan sayısı bir hayli fazladır. Bunun nedeni sanayinin gelişmenin temeli olmasıdır. Atatürk yurdumuzda sanayi ve ticareti geliştirmek için büyük uğraşlar vermiştir. Bir milletin kalkınması ancak sanayi ile gerçekleşebilir. Sanayide çalışan insan sayısının fazla olmasının nedeni düzenli bir iş, işin sürekliliği ve sosyal güvencelerin olmasıdır.

Günümüzde sanayi sektöründe çalışan herkes belli bir çalışma mesaisi içinde emek verirken tüm sosyal güvencelerden yararlanmaktadır. Ayrıca gelişmiş ülkelerin hepsinde hizmet sektörü de bir hayli ilerlemiştir. Bunun nedeni ise bu ülkelerin ekonomik olarak refah içerisinde olmaları ve insana verilen değerin fazla olmasındandır.

Sanayi üretim demektir. Küçük alanlarda büyük işlerin yapıldığı gelişmenin öncüsü olan bir sektördür. Bu nedenle Sanayi devrimi Avrupa’da 18-19. yüzyıllarda yapılmıştır.

Günümüzde sanayi alanında çalışan kimselerin refah düzeyleri artmıştır. Kırsal kesimde çalışan çiftçilere nazaran alım gücü daha yüksek olan işçiler sanayi sektöründen en iyi faydalanan kesimdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.