Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisi

Genetik hastalıklara yaklaşımda temel ilke bunların ortaya çıkmasının engellenmesidir. Bu ilke tedavi edilemeyen hastalıklar kadar tedavi edilebilen hastalıklar için de geçerlidir. Biyo teknoloji ve moleküler biyolojideki gelişmelerin ışığı altında ülkemizde genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde ilerleme göstermiştir.

Genetik Hastalıklar canlıların genlerindeki sorunlar nedeniyle beklenen özellikleri yerine getirememesi durumunda oluşur. Kalıtımsal hastalıklar denilen bu hastalıklar genlerle gelecek nesiller kadar ulaşabilir. Birçok genetik hastalık vardır.

Genlerle yavrulara geçen özelliklere kalıtsal özellikler denir. (kan grubu, göz rengi, çok parmaklılık, renk körlüğü gibi.)Kalıtsal hastalıklar yada bozukluklar ise kusurlu genlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasından kaynaklanır.Birçok ülkede yaklaşık her 30 bebekten birinde kalıtsal bir hastalık ya da bozukluk söz konusudur. Kalıtsal hastalıkların bir çoğu ameliyatla, ilaçlarla ve çeşitli uygulamalarla denetim altına alınarak hasta çocukların yaşamlarını normal olarak sürdürmeleri sağlanabilir.Genetik danışmanlık bireyin taşıdığı kalıtsal hastalığın çocuklarına geçmesi riski, bu hastalığın tedavisi, sonuçları ve önlenmesi konusunda onu bilgilendirmeyi sağlar.

Günümüzde uygulanan birçok doğum öncesi tanı yöntemiyle bu hedefe oldukça yaklaşılmıştır. Gene de istenen sonuçların elde edilebilmesi için aile bilinçli davranmalı hekim de bu yöntemleri usulüne uygun biçimde kullanmalıdır. Böylece doğum öncesinde bazı riskler önlenebilecek ve var olan sorunlar uygun yöntemlerle çözülebilecektir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.