Geri dönüşümün ekonomiye katkısı

İstek ve ihtiyaçlarımızın karşılanması sürecinde elektrik, su, yakıt, gibi pek çok çeşitli doğal kaynak tüketilir. Dünya nüfusunun 7 milyarın üzerinde olduğu düşünülürse insanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için doğal kaynaklar yeterli değildir.

Ne kadar tükettiğimizi ve tükettiklerimizin nelere yol açtığını bilmek, bilinçli tüketim alışkanlıkları edinmemizi ve tüketim konusunda bilinçli davranmamızı sağlar. Dünyadaki insanların gereksinimleri genel olarak hesaplandığında, ihtiyaçları karşılamak için 1 tam ve 3’te biri kadar fazlası dünya gereklidir. Ancak tek bir dünya olduğu için tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi zorunludur.

Bu durum kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Kaynakların sürdürülebilir kullanılmasının en önemli yollarından birisi de geri dönüşüm faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasıdır.

Geri dönüşümün farkına varan ülke ve üreticiler, kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile baş edebilmek için atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir.

Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm tesilerinde işlenmesi ve tekrar kullanılması, doğal kaynakların tükenmesini önler. Bu durum ülkelerin ihtiyaçlarını karşıyalabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını azaltır, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlar.

Alüminyumun geri kazanılmasıyla;

Enerji tüketiminde %95, hava kirliğinde %90, su kirliliğinde %97 azalma gerçekleşir. On adet alüminyum içecek kutusu geri kazanıldığında, bir lambanın 35 saatte ya da bir televizyonun 30 saatte harcadığı elektrik enerjisi korunmuş olur.

geri dönüşüm

Atık kağıtlardan yeniden kağıt üretilebilir

Kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılmasıyla;

Hava kirliliği %74-94, su kirliliği %35, su kullanımı %45 azaltılır. Bir ton atık kağıdın, kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilir.

Camın geri dönüştürülmesiyle;

Enerji tüketiminde %25, hava kirliliğinde %20, maden atığında %80, su tüketiminde %50 azalma gerçekleşir. Kum, soda ve kireç gibi doğal kaynaklar korunur.

Atık maddelerin toplanarak geri dönüştürülmesi sayesinde ülkemizde binlerce kişiye istihdam sağlanmaktadır. Örneğin olta balıkçılarının sahillerde her yıl binlerce kurşunu denize bıraktığı değişmez bir gerçektir. Birçok dalgıç bu kurşunları denizlerden toplayarak hem kendilerine hemde ülke ekonomisine katkı sağladıkları gibi, çevrenin korunmasına da büyük katkı sağlamaktadırlar.

1 Yorum

  1. Ya açıklıyorsunuz satırlarca ama ekonomiye faydası 1-2 cümle. Tamam emeğiniz var teşekkür ederiz bu yüzden ama başlığı öyle yapmayın o zaman.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.