Girişimcilerin ülke ekonomisi için önemi nedir?

Bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde devlet politikası kadar girişimci insanlarda önemli rol alırlar. Girişimci bireylerin ülke ekonomisine katkılarını ve sağladığı destekleri saymakla bitiremeyiz. Bir devletin ekonomik olarak güçlü olması için ticari faaliyetlerinin güçlü olması gerekir.

Günümüzde birçok iş adamı kurmuş oldukları ticari şirketler ile ekonomik olarak büyümemizi sağlıyor. Ayrıca bu fabrikalarda çalışan insanları istihdam ediyorlar. Büyük bir fabrikada binlerce kişi çalışırken bu kişiler aldıkları maaş ile evdeki çocuklarının bakımını sağlıyorlar. Fabrikada üretilen ürünler ise dış ülkelere yada ülke içindeki şirketlere, şahıslara satılıyor.

Bu kişilerde aldıkları ürünleri üçüncü şahıslara satarak geçimlerini sağlıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi bir girişimcinin kurmuş olduğu fabrika birçok kişiye olanak sağlıyor. Doğal olarak ülkenin ekonomik gelişmelerine önemli katkılar sağlıyorlar.

Girişimci bireylerin olmadığı ülkelerde ise teknolojik ve ekonomik anlamda gelişmeler çok nadir şekilde gözlemlenir. Çünkü kişinin girişken olması için riskleri göze alması, fikirleri ile fark yaratması gerekir. İşte tüm bu nedenler dolayısıyla girişimci bireyler ülke ekonomisi ve devletin geleceği için önem arz ederler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.