Göç alan ülkelerde yaşanan sorunlar

Göç alan ülkeler şu sorunları yaşamaktadır.

-Ülke nüfusuna birde diğer ülkelerden gelen insanların eklenmesiyle doğal olarak nüfus artışı görülür. Buna bağlı olarakta nüfus artışı hızlanır.
-Çarpık kentleşme meydana gelir buna (plansız- düzensiz )kentleşme de diyebiliriz
-Konut sıkıntısı çekilir bunun sonucunda gecekondulaşma görülür
-Alt yapı hizmetlerindeki eksiklik meydana gelir.(yol-su elektrik vs)
-Altyapının yetersiz kalması sel,heyelan gibi felaketlere yol açar.
-Sağlık ve eğitim gibi problemler görülür
-Farklı kültürden gelen insanların bir araya gelmesiyle kültür çeşitliliği meydana gelir.
-Göçler sonucu değişik yerlerden insanların gelmesiyle Kültür çatışmaları görülür.
-Genellikle göç eden insanların erkek olması sebebiyle erkek nüfusu bayan nüfusuna göre artış gösterir
-Önceleri sanayi tesisleri merkezin dışında kalırken göçle birlikte şehrin içinde kalır.
-Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.
-Ülkede yaşanan bir diğer sorun ise işsizlik baş gösterir.
-Yaşanan nüfus artışıyla trafik sorunları görülür.
-Genellikle genç nüfus göç etmesiyle ülkede genç nüfus oranı hızlanır.

Göç veren ülkelerde yaşanan sorunlar

-Göç veren ülkede nüfus azalır.
_Yaşanan altyapı hizmetleri ,eğitim ,sağlık gibi sorunlarda büyük oranda azalma görülür.
_Genç nüfusun başka yerlere gitmesiyle yaşlı nüfus oranı daha fazladır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.