Göç çeşitleri nelerdir

İnsanların siyasi, sosyal ekonomik ve doğal nedenlerle geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesine göç adı verilir. Göç kendi arasında ikiye ayrılmaktadır. Devamlı ve geçici olarak, devamlı göç gidip bir daha yaşadığı yere dönmemek olurken, geçici göç bir süreliğine mevsimlik bir yerde çalışan bir aile için örnek verilebilir sonunda yaşadıkları topraklara geri dönerler.
İç göçler ülkenin sınırları içerisinde olan,dış göçler ise sınırların dışına yapılan göçlere denir.

İşçi Göçü:Yaşadığı bölgede işsizlik sorunlarının baş gösterdiği zaman başka bölgelere gidip orada işçi olarak çalışmasına denir. Bu geçici mevsimlik iççiler olduğu gibi devamlı işçi göçü de olabilir. Ailesini tüm hayatını işyerinin olduğu yere taşımasıdır.

Beyin Göçü:İnsanların bilgileri ve başka ülkelerde bunu değerlendirip orada çalışmaya gitmelerine denir. Ülkemizden diğer ülkelere beyin göçü transferi çok olmaktadır.

Zorunlu Göç: İnsanların kendi isteği dışında savaş, toplumun onları dışlamasıyla oluşan göçlere zorunlu göç denir.

Doğal Afet Göçü:Bölgelerde yaşanılan doğal afetlerde ev, bark ve işini kaybedenlerin daha düzenli bir hayat sürmek için yaptıkları göçe denir.

Gönüllü Göç:İş ve güç bulmak için yaşadıkları bölgeden ayrılarak başka yerde hayatlarını devam ettirmelerine gönüllü göç adı verilir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.