Görgü ahlak örf adet nedir

Bu yazımızda görgü ahlak örf ve adetin ne olduğunu toplumdaki çeşitli örneklerini inceleyeceğiz. Aslında birbirine yakın terimler olarak bildiğimiz bu kelimeler çok farklı anlamlar taşımaktadırlar. Toplumsal düzende hepsi birbiriyle eşmiş gibi görülür. İlk olarak kelime anlamlarını inceleyelim daha sonra bunlara birer örnek verelim.

Görgü Nedir

Toplum içindeki toplumsal yaşayışla ortaya çıkan ve uyulması gereken saygı ve sevgi unsurlarına görgü adı verilir. Toplum hayatında görgüye örnek olarak bir konuşma salonuna girdiğinizde ortamda sesli konuşma varsa ses yapmadan yerinize geçip oturmanız bir görgü gereğidir.

Ahlak Nedir

Hayatımızda neyin doğru neyin yanlış olması gerektiğini kültürel, dini ve toplumsal yaşayış kuralları çerçevesinde karar bağlayan kavramdır. Ahlak kuralları coğrafi ve kültürel çeşitliliğe göre farklılık gösterebilir. Örneğin yurtdışında Hollanda’da insanların hasta oldukları zaman ötenazi talebiyle hayatlarına son vermesi ahlak kurallarına uygunken bizim ülkemizde bu istek ahlak kurallarınca kabul görmez.

görgü nedir

Örf Nedir

Örf aynı zamanda gelenek ve görenek olarak tabir edilen bir terimdir. Örf kavramı toplumun çok gerilerden gelen bugün hala uygulanan kültürel alışkanlıklar olarak tabir edilebilir. Örf ve adetler her toplumun kültürel yapısına göre değişebilir. Örneğin önümüzdeki Kurban Bayramında hısım, akraba ile bir araya gelip bayramlaşmak bir örf gereğidir. Hristiyanlar için böyle bir kural yoktur. Onların örf ve gelenekleri farklıdır. Örneğin Hristiyan aleminde christmas adı verilen bayram bulunmaktadır. Bu bayramda insanlar tatil yapar ve çalışmazlar.

Adet Nedir

Toplum tarafından uygulaması çok eskilere dayanan ve günümüzde halen uygulanan kurallar bütününe adet adı verilir. Aynı zamanda kişilerin süreklilik haline getirdiği davranış türüne adet adı verilir. Adet kavramına örnek vermek gerekirse bir kişinin her sabah kalktığında spor yapmasıdır. Kişi bunu her gün yaparak kendine adet edinmiş demektir. Toplumsal açıdan adet ise ülkemiz için her yılbaşı zamanı milli piyango bileti almak artık toplumumuzda adet olmuştur.

Bu yazımızda görgü, ahlak, örf ve adet nedir bunları örnekleriyle birlikte öğrendik.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.