4. Sınıf Türkçe Gümüş Tüylü Martı Etkinlikleri

gümüş tüylü martı etkinliği

1.Etkinlik-Aşağıda bazı anahtar sözcüklerle bu sözcüklerin tanımları verilmiştir. Sözcük numaralarını ilgili tanımın başına yazarak sözcüklerle tanımlarını eşleştiriniz.

1 martı 2 deniz 3 petrol 4 tanker

(3)a. Kendince özgü kokusu olan, koyu renkli temizlenip arıtılmamış doğal yanıcı yağ.

(4)b. Petrol benzin gibi yakıt ürünleri ile sanayi ürünleri taşıyan gemi veya kamyon.

(1)c. Çoğu beyaz renkli, eti yenmez, perde ayaklı deniz kuşlarının ortak adı.

2.Etkinlik-Metnin başlığına ve görsellerine göre metin içeriğini tahmin edip yazınız. Sonra da tahmininiziz doğruluğunu karşılaştırınız

Okumadan önce

Bence bu metinde deniz ve martılardan bahsediliyor.

Okuduktan sonra

Bu metinde denize sızan petrol nedeniyle zarar gören bir martıdan bahsediliyor.

3.Etkinlik-Aşağıdaki noktalı yerleri öğretmeniniz metni okurken tamamlayınız.

1.Martılar bir petrol gemisinin peşinden 6 saatten beri durmaksızın uçuyorlardı.
2.Gümüş tüylü martı kaçınılmaz sonunu beklerken insanlara çok ama çok kızdı.
3.Sonra çok yükseklere güneşin yakınına kadar uçmuştu.
4.Petrol kuyruk tüylerini birden bire yapıştırmıştı.
5.Kanatları onu daha ileri götürmeyi reddetti.

4.Etkinlik-Dinlediğiniz öyküde karşılaşılan sorunları belirleyiniz, bu sorunlara farklı çözümler öneriniz.

Gümüş tüylü martının sorunu: Petrole bulanması
Sorunun çözümü: Temiz suyla iyice yıkanması

Denizlerin sorunu: Petrol sızıntısı
Sorunun çözümü: Herhangi bir kaza sonucu sızıntı olursa derhal temizlenmelidir.

5.Etkinlik-Okuduğunuz öyküye göre 5N1K çalışması yapınız.

Ringa sürüsünü kim haber verdi?
Martının kılavuzları haber verdi
Gümüş tüylü martıya ne oldu?
Gümüş tüylü martı petrole bulandı
Olay nerede oldu?
Denizde oldu
Martılar ringa avına ne zaman çıktılar?
Petrol gemisinin peşinde altı saat uçtuktan sonra çıktılar
Gümüş tüylü martı niçin yükseklerden uçmayı istedi?
Güneşin onu petrolden kurtaracağını düşündü.
Gümüş tüylü martı gözlerini nasıl temizledi?
Kafasını bir çok kez suya sokup çıkararak temizledi.

6.Etkinlik-Metindeki düşüncelerle kendi düşünceleriniz arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemek için aşağıdaki çalışmayı yapınız

Martı petrole kara veba ve denizlerdeki lanet diyor? Siz olsanız ne derdiniz?
Ben olsam petrole siyah ölüm derdim.

Martı tüylerindeki petrolü güneşin eritebileceğini düşünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bence güneş onu petrolden kurtarmaz hatta yanmasına neden olabilir.

7.Etkinlik-Okuduğunuz öyküden (çevre bilinci, çevre kirliliği ve çevre kirliliğinin canlıları nasıl tehdit ettiğiyle ilgili) hangi sonuçları çıkardınız? Aşağıya yazınız.

Çevre Kirliliği

Canlıların yaşam alanlarını tehdit eder.
Çevre kirliliği doğal yaşamı bozar
Doğadaki denge bozulur.

8.Etkinlik-Aşağıdaki “göl” sözcüğüyle ilgili akrostişi inceleyiniz. Siz de çevre konusuyla ilgili bir akrostiş şiir çalışması yapınız.

Çok sayıda canlı var
Evleri bu çevre içinde
Ve onlar çok mutsuz
Renkli dünyaları yok oluyor
Eski günlerini özlüyor.

9.Etkinlik-Okuduğunuz öyküyü kendi istediğiniz sonuca göre tamamlayınız. Çalışmanız bitince öyküyü sınıfta okuyunuz. Öykünün niçin böyle bitmesini istediğinizi açıklayınız.

Kanatları onu daha fazla götürmeyince bir kule üzerinde hazin sonunu bekledi. Derken onu gören küçük bir çocuk hızla yanına koştu. Martı korkuyordu ama uçup kaçamıyordu.

Çocuk onu kaptığı gibi veteriner olan amcası Yakup’a götürdü. Martıyı bir güzel temizlediler ve özgürlüğüne bıraktılar.

10.Etkinlik-Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerde anlatılanlardan yararlanarak cümleler yazıp yakın çevrenizdeki çevre kirliliğiyle ilgili bir metin oluşturunuz. Metne uygun bir başlık yazmayı unutmayınız.

Ailemle birlikte hafta sonu aracımıza binip pikniğe gitmeye karar verdik. Annem ve babam sevdikleri müzikleri çalıyor ve şarkılar söylüyordu.

Bizde kardeşimle arka koltukla piknik yerinin hayalini kurduk. Gittiğimizde hepimizi kötü bir sürpriz bekliyordu. Çünkü ortam çok pisti ve babam buna çok kızdı.

Bugün piknik yapmaktan daha güzel birşey yapacağız çocuklar. Bu çöpleri toplayacağız dedi. Bende başka yere gidelim dedim. Ancak babam burada bizden başka canlıların yaşadığını ve onların evinin burası olduğunu söyleyince hemen işe koyulduk.

Kısa zamanda temizleyip keyifli bir piknik yaptık.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.