Güneşi Bile Tamir Eden Adam

1.Etkinlik


böbürlenmek
Tahminim: Kendini üstün görmek
Anlamı: Sürekli övünmek
Cümlem: Tamirci sürekli böbürleniyordu.

açgözlü
Tahminim: Doymak bilmeyen
Anlamı: Elindekilerle yetinmeyen
Cümlem: Aç gözlü adam sürekli istiyordu.

hırs
Tahminim: Çok mücadele eden
Anlamı: Elde etmek için üstün çaba gösteren
Cümlem: Hırslı çocuk tüm sporları yaptı

2.Etkinlik


1. Hikâyenin kahramanları nerede yaşamaktadırlar?
Bir adada yaşıyorlarmış.

2. Çocuklar, Kadir Bey’i niçin çok sever?
Çocuklar onun bir bilgin olduğunu düşünürlermiş. Ayrıca Kadir Bey çok iyi bir insanmış.

3. Kadir Bey, insan ilişkileri konusunda etrafına nasıl fayda sağlamaktadır?
İnsanların sorunlarını çözen ve onlara yardımcı olarak fayda sağlarmış.

4. Yazara göre insan ilişkileri neden bozulur?
İnsanların farklı kişiliklere sahip olmaları nedeniyle bozulurmuş.

3.Etkinlik


Muammer Bey: Küsen, kıskanç, inatçı
Kadir Bey: Yardımsever, mütevazi, iyiliksever

4.Etkinlik


KONU: İnsanlar arasındaki farklılıklar
Ana Fikir: İyi kişilerin herkes tarafından sevildiği

5.Etkinlik


Peşini bırakmazlar
Sürekli ondan yardım isterler anlamında kullanılmıştır.

Arasını buluverir.
Onların anlaşmalarını sağlar anlamında kullanılmıştır.

6.Etkinlik


Görsel Kadir Bey’in herkes tarafından sevildiğini gösteriyor. İkinci görsel ise Kadir Bey’in insanları anlaştırdığını gösteriyor.

7.Etkinlik


1.Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. (Hayat dostlarla güzel neşeli….)

2.Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölmelerin yerine konur. (Kiracılarla ev sahiplerini anlaştırır. (…) Neden barışmaları
gerektiğini öyle güzel anlatır ki, şaşarsınız.)

3.Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik burakılan cevaplarda kullanılır. (Kimsin? Muammmer….)

b.

Öyle düşünceliydi ki…
Siz kimsiniz? Leylanın akrabaları….
İnsanları bir araya getirir (…) yapmaları gerekenleri söylerdi.

8.Etkinlik


Belediyeler aracılığı ile kullanılmayan oyuncak ve kıyafetlerin toplanması.

9.Etkinlik


1. “Tüm zamanların en başarılı, en usta tamircisidir.” cümlesinde Kadir Bey
kiminle ve hangi özelliği ile karşılaştırılmaktadır?
Bugüne kadar var olan tüm tamircilerle, ustalık özelliği ile karşılaştırılıyor.

2. “Tıpkı çamaşır makineleri gibi arada insan ilişkilerini de tamir etmek gerekir.”
cümlesinde insan ilişkilerini tamir etmeyi neye benzetmiştir?
Çamaşır makinelerini tamir etmeye benzetmiştir.

3. “Kadir Bey herkese olumlu baktığından, herkesin de kendisiyle ilgili olumlu
düşündüğünü sanır.” cümlesinde Kadir Bey’in herkesin hakkında olumlu düşünmesinin nedeni nedir?
Herkesin kendisi hakkında olumlu düşündüğünü sanmasıdır.