günlük hayatta özkütleden nerelerde yararlanırız?

Özkütle günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir ayrıştırma unsurudur. Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle adı verilir. Özkütle maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Çünkü özkütle maddeye özgü olarak değişmektedir. Katı, sıvı ve gazlar için ayırt edici bir özellik olarak bilinir.

Eğer bir maddenin saf haldeki özkütle değeri bilinirse o maddenin hangi madde olduğu söylenebilir. Ancak özkütle sıcaklık ve basınç faktörlerine bağlıdır.

Özkütle farkından hayatımızda yararlanmaktayız. Örneğin zeytinyağı ve su gibi maddelerin ayrıştırılması için özkütle farkından faydalanırız. Özkütlesi sudan daha az olan zeytinyağı suyun üzerine çıkar ve bunu istediğimiz şekilde alabiliriz.

Özkütle farkından sıvı ve katı cisimleride ayırabiliriz. Örneğin su içindeki demir tozları. Özkütlesi ağır olan demir tozları suyun dibine batar. Suyu aldığımızda kapta sadece demir tozları kalır. Gazlar için bile özkütleden yararlanarak ayrıştırma yapabiliriz. Gazların sıvı hale geçmeleri için sıcaklık değişimlerine ihtiyaç vardır. Her gazın sıvılaşması için farklı sıcaklık değerlerine ihtiyacı vardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.