Güzel sanatların toplumların gelişmesinde katkısı var mıdır?

Bu yazımızda güzel sanatların toplumların gelişmesinde katkısı var mıdır sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Yazımıza Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat hakkında söylemiş olduğu bir sözle başlamak istiyorum. ” Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir ” Bu sözde sanata verilen önemin ne kadar olduğunu görebilirsiniz.

Toplumları Güzel Sanatlara zorlayan pek çok nedenler bulunmaktadır. Fakat bunu tek başına ekonomik faktörle açıklamak doğru olmaz.

Ekonomi, bilim, felsefe, politika gibi etkenler önemli birer faktördür fakat yaşamın sadece birer bölümleridir. Sağlıktan sanata, ekonomiden eğitime hemen her alan Güzel’den payını almalıdır.

Sanatın kendinden kaynaklanan özel niteliğinden dolayı toplumun sosyal değişim ve gelişim sürecinde sanat, diğer tüm atılımlardan daha önce etkileşime uğradığı görülmektedir.

Tarih boyunca Güzel ve Güzel Sanatlar’ın toplum içerisinde özel bir yeri bulunmaktadır. Diğer bir anlamda sosyal gelişimin ya da değişimin aynası olduğu bilinmektedir.

Toplumsal gelişimin boyutu ile Güzel’e olan gereksinim arasında doğal bir uyum bulunmaktadır.

Sanatçı ruh, Türk Milleti’ nin karakter yapısında bulunan en belirgin özelliklerin biridir. Tarihi gelişim sürecinde Türk Milleti’ nin içinde bir potansiyel güç olarak duran sanat faaliyetlerinin babanın oğlunu, dedenin torununu yetiştirmesiyle, yaygın sanat eğitimi olarak da ortaya çıkmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.