Haberleşmede hangi atmosfer tabakasından yararlanılır?

Haberleşme için atmosfer tabakalarından faydalanırız. Atmosferin tabakalarından biri olan iyonosfer tabakası sayesinde haberleşme işlemini gerçekleştiririz. Bu tabakada gazlar iyon halde bulundukları için elektron alış verişi yüksektir. Bu nedenle haberleşme sektöründe ve radyo dalgalarının iletiminde kullanılır.

Termosfer yeryüzünün en üst katmanı olup yerden 80-700km yüksektedir. Bu katman yerden oldukça yüksek olduğu ve yapısındaki azot ve oksijen nedeniyle oldukça sıcaktır. Azot ve oksijen molekülleri güneşten gelen ışınları tutarak bu katmanın çok yüksek derecelerde olmasına neden olur.

Yaklaşık olarak 1800 derecelerde olan bu katmanda termometreler ise basınç ve yoğunluk kavramları nedeniyle 0 derece göstermektedir. Termosfer içinde yer alan iyonosfer katmanı gazları iyon halinde yapısında bulundurur. Güneş ve uzaydan gelen gaz moleküllerini iyonlaştıran bir katmandır.

İyonosferin yapısında elektrik yüklü elektronlar bulunur. Bu elektronlar yeryüzünden gelen radyo dalgaları ve haberleşme sinyallerini yansıtarak yeryüzüne geri gönderirler. Bu sayede iletişim sağlarız.

Bir radyo dalgası iyonosfere ulaştığında, elektromanyetik dalganın elektrik alan birleşeni iyonosferdeki elektronları radyo frekansı ile aynı frekansta titreşime zorlar. Titreşim enerjisi, elektronların yeniden düzenlenmesini veya elektronların orijinal radyo frekansını tekrar oluşturmasını sağlar. İyonosferin çarpışma frekansı radyo frekansından düşük ve elektron yoğunluğu yeterli ise tam yansıma gerçekleşir

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.