Hacı bektaş-ı veli hayatı ve edebi kişiliği

En büyük Anadolu mutasavvuflarından ve büyüklerinden biri sayılan Hacı Bektaşi Veli 1281 yılında Nişabur’da doğmuştur. Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Hoca Ahmet Yesevi’nin talebelerinden eğitim almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu’ya geldi. Nevşehir’e yerleşip insanları iyiliğe çağırmıştır. Ahilik teşkilatında da önemli işler yapmıştır. Aynı zamanda tasavvuf şiirleri alanında da bazı şiirler yazmıştır. Osmanlı Kuruluş döneminde önemli katkılar yapmıştır.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin edebi kişiliğine gelince onunki orijinal edebiyattır. Kendine özgü edebi türler oluşturur. Din ulularını över, onlara ait menkıbeleri şiirleştirir, usulden erkandan ayinden bahseder.tasavvufi kişiliğiyle tanınan Hacı Bayram-ı Veli’nin günümüze ulaşmış aruzla iki , heceyle üç şiiri , bir de ona ait olduğu şüpheli durumda olan Türkçe mensur mektubu bulunmaktadır.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin Vilayetname :adlı eserinde yaşamı ile ilgili menkıbeler anlatılmaktadır.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin önemli eseri Malakat’ tır. Sohbetler, sözler anlamına gelir. Hz Adem’in yaratılışı, Şeytan ve Şeytani işler, Allah’ın birliği gibi konuları ele almıştır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin dünyevi, dini ve tasavvufi konularındaki duygularını, düşüncelerini insan imajını en açık, sade, anlaşılır şekilde ortaya koyduğu eseri Malakat’ tır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.