Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Haçlı seferlerinin nedenleri

Avrupa daki din adamlarının önderliğinde toplanarak Hristiyanlarca kutsal olarak kabul edilen Kudüs, Antakya ve İskendiriye gibi şehirleri almak amacıyla oluşturdukları seferlere haçlı seferleri adı verilir.

1096-1270 tarihleri arasından 8 adet haçlı seferleri düzenlenmiştir. Bunlardan ilk dördünün tarihteki önemi büyüktür. Bu seferlere katılan tüm kişilerin kıyafetlerine ve silahlarına taktıkları haç işareti sebebiyle kendilerine haçlı demişlerdir.

Haçlı seferlerinin nedenlerini sayacak olursak; Bunları 4 başlıkta toplayabilir. Siyasi neden, ekonomik neden, dini neden ve sosyal neden.

hçlı

Siyasi nedenler;
– Bizanslıların Türklere karşı Avrupa dan yardım talebinde bulunması,
– Avrupalılar Türklerin batıya doğru ilerlemesini durdurmak isteminden dolayı,
– Derebeyliklerinin güçlerine güç katmak istemeleri.
Ekonomik nedenler;
– Fakir olan Avrupalıların İslam dünyasındaki zenginlikleri elde etmek istemesi
– İpek yolu ve Baharat yollarının kontrollerini ele geçirmek istemeleri
Dini nedenler;
– Müslümanların elinde bulunan kutsal yerlerin hristiyanlar tarafından alınmak istemesi
– Hıristiyanlığın yayılmasını isteyen Kuluni tarikatının çalışmaları
– Papa ve din adamlarının gücünü arttırmak istemesi
Sosyal nedenler;
– Yoksul olan köylülerin, yeni topraklar ve zenginlikler elde etmek istemeleri
– Şovalyelerin şan şöhret isteği

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.