Haçlı seferlerinin nedenleri

Avrupa daki din adamlarının önderliğinde toplanarak Hristiyanlarca kutsal olarak kabul edilen Kudüs, Antakya ve İskendiriye gibi şehirleri almak amacıyla oluşturdukları seferlere haçlı seferleri adı verilir.

1096-1270 tarihleri arasından 8 adet haçlı seferleri düzenlenmiştir. Bunlardan ilk dördünün tarihteki önemi büyüktür. Bu seferlere katılan tüm kişilerin kıyafetlerine ve silahlarına taktıkları haç işareti sebebiyle kendilerine haçlı demişlerdir.

Haçlı seferlerinin nedenlerini sayacak olursak; Bunları 4 başlıkta toplayabilir. Siyasi neden, ekonomik neden, dini neden ve sosyal neden.

hçlı

Siyasi nedenler;
– Bizanslıların Türklere karşı Avrupa dan yardım talebinde bulunması,
– Avrupalılar Türklerin batıya doğru ilerlemesini durdurmak isteminden dolayı,
– Derebeyliklerinin güçlerine güç katmak istemeleri.
Ekonomik nedenler;
– Fakir olan Avrupalıların İslam dünyasındaki zenginlikleri elde etmek istemesi
– İpek yolu ve Baharat yollarının kontrollerini ele geçirmek istemeleri
Dini nedenler;
– Müslümanların elinde bulunan kutsal yerlerin hristiyanlar tarafından alınmak istemesi
– Hıristiyanlığın yayılmasını isteyen Kuluni tarikatının çalışmaları
– Papa ve din adamlarının gücünü arttırmak istemesi
Sosyal nedenler;
– Yoksul olan köylülerin, yeni topraklar ve zenginlikler elde etmek istemeleri
– Şovalyelerin şan şöhret isteği

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.