Hal değiştirme nedir? Hal değiştiren maddeler nelerdir?

Bu yazımızda hal değiştirmenin ne olduğunu ve hal değiştiren maddelerin neler ve nasıl hal değiştirdiklerini kısaca anlatmaya çalışalım. İlk olarak hal değiştirme nedir. Bu sorunun cevabını verelim.

Bir maddenin bir halden başka bir hale dönüşmesine hal değiştirme adı verilir. Bu durum maddelerin içinde bulunduğu sıcaklığa göre değişkenlik gösterebilir. Hal değiştiren maddelere örnekler verecek olursak. Buz katı halde olan bir maddedir. Fakat ortam ısısının artmasıyla katı halden sıvı hale dönüşebilir.

Başka bir örnek verecek olursak su sıvı bir maddedir. Bu kez ortam sıcaklığı arttırılarak donma meydana gelir. Bu durum hal değiştirmelere verilebilecek en basit örneklerdir. Bir kaç örnek daha verecek olursak. Kaynama buharlaşma ve süblimleşme de bu duruma verilebilecek örneklerdendir.

Tüm maddeler dışarıdan ısı alarak buharlaşabilmektedir. Kapaklı bir tencereye su koyup ısıtmaya başladığımız anda belli bir süre sonra buharlaşma başlar. Bu oluşan buhar basıncı suyun yüzeyine etki eden basınca eşit hale geldiğinde kaynama meydana gelmektedir. Süblimleşmeye geldiğimizde bazı katı maddeler ısıtıldığında sıvı durumunu almadan doğrudan gaz haline geçer bu duruma da süblimleşme denir. Örnek verecek olursak naftalin bu duruma en güzel örnektir.