Halk Edebiyatı Ozanları

Bu günkü yazımızda Halk edebiyatı ozanlarımızdan halk şairlerimizin gruplandırılmasından bahsedelim. Halk şairlerimiz Göçebe şairler, yeniçeri şairler, köylü şairler, kentli şairler ve Tasavvuf Tekke şairleri olarak sınıflandırılmıştır.

Bunların yanında birde Halk Edebiyatı ozanlarımız vardır. Bunları sayacak olursak Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Eşrefoğlu Rumi, Pir Sultan Abdal, Köroğlu, Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa, Aşık Ömer, Gevheri, Dertli, Erzurumlu Emrah, Seyrani, Dadaloğlu, Bayburtlu zihni ve Aşık Veysel’i söyleyebiliriz. Kısaca bağzılarını tanımaya çalışalım.

Yunus Emre 1250 – 1320 Yılları arasında yaşamış XIII. Yüzyıl halk şairidir. Eskişehir de doğup öldüğü söylenmektedir. Hayatı efsanelerle dolu olduğu söylenir.

Hacı Bayram Veli 1352 – 1429 Yılları arsında yaşamış Tasavvuf şairlerimizdendir. Bayramiye tarikatının kurucusudur.

Pir Sultan Abdal XVI. Yüzyılları Tekke ve Aşık edebiyatının ünlü şairlerindendir. Sivas ta yaşadığı bilinir. Alevi – Bektaşi geleneğinin en ünlü şairidir.

Köroğlu XVI. yüzyılda yaşadığı sanılan bir halk şairimizdir.Aşk, tabiat, yiğitlik, arkadaşlık gibi konuları şiirlerinde işlemiştir.

Aşık Veysel 1894 – 1973 yılları arasında yaşamış 20. yüzyıl halk şairidir. Cumhuriyetin onuncu yılında Ankara’ya gelerek şiirlerini okumuş, bundan sonra ünü gitgide yayılmaya başlamıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.