Hangi Meslek Dalları Matematiği Kullanır

Günlük hayatta hemen hemen heryerde kulllanılan matematik çeşitli meslek dallarında da sıkça kullanılır. Özellikle kimya, mimarlık ve muhasabede sıkça matematiksel terim ve formüller kullanılır. Kimyada formüllerde matematiksel işlemler yapılırken bileşik oluştururken kesirlerden yararlanılır.

Mimarlık mesleğinde ise matematik hesaplamalar ve verilen ölçülerde sayısal değerler kullanılır. Bir inşaatın iskeleti ve projesi matematiksel ölçütler ile hesaplanır. Muhasebe mesleği hepimizin bildiği gibi mali işlerin yoğun olduğu dolayısıyla para gibi rakamsal değerlerin çok olduğu bir meslek grubudur.

Bu mesleklerden farklı olarak matematik tekstil, otomotiv ve marangozluk işlerinde sıkça kullanılır. Matematik daha bir çok meslek dalında kullanılır örnekleri dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.