Hangi ortamlar sesi daha iyi iletir

Ses kaynaklarının titreşmesi sonucu ses meydana gelir. Titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. Ses veren her şey titreşir. Titreşen cisimler ses oluşturur. Ses veren cisimler esnektir. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir.

Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.Ses madde değil, enerjidir. Ses dalgaları maddenin içerisindeki bu tanecikleri titreştirerek ilerler. Tanecikler arası mesafe katı maddelerde çok azken sıvılarda fazla, gazlarda ise daha fazladır.

Cisimlerin titreşmesi ile meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi esnek bir ortamın bulunması gerekir.Yani ses boşlukta yayılmaz. Sesin farklı ortamlarda yayılma hızı da farklıdır.Sesin yayılma hızı bazı etkenlere bağlı olarak değişir.Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık artıkça sesin o ortamdaki yayılma hızı da artar.

Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır.Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da artar.Ses oluştuğu ortamlarda dalgalar halinde yayılır.

Ses açık havada yayılır fakat suda yayılma hızı havada yayılması hızına göre daha fazladır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.