hangi uzunluğu milimetre ölçü birimiyle ölçeriz

Bazı uzunluklar vardır ki oldukça küçük boyutlardadır. Bu tür uzunlukları ölçmek için ise milimetre ölçü birimi kullanırız. Bildiğiniz gibi uzunluk birimlerinin en küçüğü olan milimetre mm sembolü ile gösterilir ve küçük uzunlukların ölçülmesinde kullanılır.

Örneğin bir marangoz, bir inşaat mühendisi yapmış oldukkları projelerde milimetre ölçü birimini sıklıkla kullanırlar. Çünkü yaptıkları projeler hassas ölçüler gerektirir. Bir inşaat mühendisi yapılacak binanın projesini çizerken haritadaki ölçekler gibi sistemler kullanır. Çizdikleri projeyi aslının binde biri gibi bir oranla küçülterek çizer. Örneğin yapılacak binanın ön cephesinde ilk katın duvarı 10 metre yükseklikte olacak ise bunu 10 milimetre gibi bir oranda çizer. Ancak çizdiği projenin tümünde bu oranda küçültme yapmak zorundadır.

Milimetre ölçü birimi birçok meslek dalında kullanılır. Genel olarak kullanıldığı meslekler incelik isteyen, hassasiyet gösterilmesi gereken meslek türlerdir. Şimdi milimetre ölçü birimini kullanan meslek dallarını inceleyelim.

Marangoz: Yapacağı küçük ev aletlerini milimetrik ölçü birimleri kullanarak hazırlar. Yapmış olduğu ürünlerin dengeli olması için küçük hesaplara dikkat etmesi gerekir.

İnşaat mühendisi: Yaptığı inşaat projeleri aslının küçültülmüş hali olduğu için küçük ölçümlerle çizimler yapar. Milimetreyi sıklıkla kullanırlar.

Tornacılar: Ürettikleri her parça milimetrik ölçülerle olur. Hatta 0.8 mm gibi daha düşük ölçüleri bile kullanırlar.

Tabelacı: Yaptıkları tabelaların boyutları bazen küsüratlı olabilmektedir. Örneğin 1.8 cm büyüklüğünde yazılar yazarlar. Buda demek oluyor ki 180 milimetre büyüklüğünde yazı yazılacaktır.

Milimetreyi kullanan meslek dallarına daha birçok örnek vererek ekleyebilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.