harezmi hayatı kısaca

Ünlü bir coğrafya, matematik ve astronomi bilim adamı olan Harezminin hayatını kısaca özetleyelim. IX. yy’da yaşayan Harezmi 780 yılında doğmuştur. Çocukken oldukça zeki ve akıllı olan Harezmi o yüzyılın en iyi ilim ve bilim merkezi olan Bağdat’a giderek burada ilim öğrenir.

Bağdat Bilim Akademisinde görev alan Harezmi burada Coğrafya, Matematik ve Astronomi dallarında araştırmalar yapmıştır. Birinci ve ikinci dereceden denklemler üzerine çalışma yapan bilim adamı olarak bilinen Harezmi tek bilimeyenli denklemleri cebirsel ve geometrik yöntemlerle çözmeyi başardı.
harezmi
Harezminin en önemli özelliği ise sıfır rakamını ilk olarak kullanan ve bulan kişidir. Matematiğe Cebir kavramını sokan Harezmi matematik, coğrafya ve astronomi üzerine çeşitli eserler yazmıştır.

Harezminin belli başlı önemli eserleri ise şunlardır;

Kitâbu Sûreti’l-Arz: Yeryüzünün çapına dair incelemelerde bulunan harezmi buluşlarını bu eserde toplanmıştır. Ayrıca Nil nehrinin kaynağı hakkında bilgiler vermektedir.

Zîcü’l-Harezmî: Güneş ve ay tutulmasına dair bilgilerini ve gözlemlerini bu kitapta paylaşmıştır.

Kitabûl Tarih: Tarihsel eserleri bu eserinde anlatmıştır.

Kitab surat al-arz Coğrafya üzerine çalışmalarını bu eserde toplamıştır.

Kitab’ul Ruhname: Astronomi üzerine tüm çalışmaları bu kitabında yer alır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.