Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

haritada alan hesaplama nedir örneklerle

Haritada alan hesaplamak için bölgenin yada konumun gerçek yüz ölçümü harita ölçeğinin paydasının karesine bölünerek bulunur. Örneğin diyelim ki 500 bin kilometre karelik bir alanın 1/50 oranındaki ölçekli bir haritada gösterilen alanını bulmak için şu formül kullanılır.

Haritadaki alan= gerçek yüzölçümü / ölçeğin paydasının karesi. Örneğimizde gerçek alan 500 bin kilometre karedir. Ölçeğimiz ise 1/50 olduğuna göre payda olan 50’nin karesi yani 2500’e böleceğiz. Bu durumda şu işlemi yapacağız.

Haritadaki alan= 500000/2500 Bu işlemin sonucu ise 200 santimetre karedir.
haritada alan
Haritada alan hesaplama işlemi için başka bir örnek verelim. Bu kez Haritadaki alanı 400 cm kare olan bir bölge 1/25 ölçekli haritada gösterilmiştir. Bölgenin gerçek yüz ölçümü nedir?

Formülümüz

Haritadaki alan= gerçek yüzölçümü / ölçeğin paydasının karesi olduğuna göre bilinenleri yerlerine yazalım.

400= Bilinmeyen /400 olduğuna göre Bilinmeyeni bulmak için 400×400 yaptığımızda 160000 kilometrekare olarak bulunur.