Hava Su ve Toprak Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir

Dünyamızda canlı yaşamı için gerekli olan hava, su ve toprak gün geçtikçe hızla kirlenmektedir. Peki insanoğlu yaşamı için gerekli olan ve canlılığının devamı için şart olan bu maddeleri nasıl olur da kirletir. Hava, su ve toprak kirliliğinin nedenlerini bu yazımızda detaylıca inceleyeceğiz.

1-Hava kirliliğinin nedenleri

a-İnsanların Havayı Kirletmesi

İnsanoğlu gerek ürettiği araç ve gereçler, gerekse kullandığı bazı madde ve cisimler ile hava kirliliğine neden olmaktadır. Özellikle motorlu taşıt kullanımı ve sanayi üretimi hava kirliliğinin asıl sebepleri arasında gösterilebilir. Enerji santralleri ve çöp yok etme tesisleri de başka bir hava kirleticidir.

Ayrıca üretim için tarım yapan insanlar kullandıkları çeşitli kimyasallar ve tarım ilaçlarıyla hava kirliliğine neden olurlar. Hava kirliliğinde en önemli etkenlerden biride ısınma için odun ve kömür kullanımıdır.  Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığına etkilerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

b-Havayı Kirleten Doğal Faktörler

Yaşamını sürdüren ve oksijenli solunum yapan canlılar havaya bıraktıkları oksijen ve gazlarla kirliliğe neden olurlar. Özellikle doğada yaşayan milyarlarca havyan ve canlı hava kirliliğinde önemli rol alırlar. Doğadaki bitki örtüsü ve çö alanlar tozlanmaya neden olur ve doğaya oksijen kazandıramayarak hava kirliliğine sebep olurlar.

hava

Hava kirliliğini nasıl önleriz

 • Sanayide ve fabrikalarda bacalara filtre takılmalıdır.
 • Motorlu taşıt kullanımı en aza indirilmelidir.
 • Doğa dostu motorlar üretilmeli ve kullanılmalı.
 • Isınma için odun ve kömür yerine doğa dostu olan doğalgaz kullanılmalıdır.

2-Su Kirliğinin Nedenleri

Yaşam kaynağı olan su dünya üzerinde hızlı sanayileşme ve artan nüfus ile gün geçtikçe kirlenmektedir. Su kirliği sudaki oksijen ve mineral zenginliği olarakta hesaplanabilir. Su kirliliği canlı ile direk bağlantılı olduğu için etkisi kısa sürede görülebilmektedir. Bir suyun kirliliği çevre koşullarıyla doğrudan etkilidir. Bölgedeki içme suyu kaynakları insan nüfusu, atık maddelerin depolanması, arıtma tesislerinin olup olmaması ve alt yapı sistemleri gibi birçok faktörden etkilenir.

Su kirliliği havadaki zehirli maddelerin yağmur ile toprağa inmesi sebebiyle toprak kirliliğiyle doğru orantılıdır. Zira günümüzde içme sularının bir bölümü yer altı sularından elde edilmekte yada göl ve barajlar yer altı sularıyla beslenmektedir.

sukirliligi

Su kirliliğini önlemek için nelere yapılabilir?

 • Hava kirliliğini önleyerek asit yağmurları gibi zehirli maddelerin su kaynaklarına karışmasını engellemeliyiz.
 • Atık su arıtma tesisleri kurulmalıdır.
 • Doğaya bırakılan çöplerin su kaynaklarına uzak yerlerde depolanması ve doğaya karışabilecek şekilde imha edilmesi gerekir.
 • Su kaynaklarını korumalıyız.
 • Su israfına önlemeliyiz.

3-Toprak Kirliliğinin Nedenleri

Toprak kirliliği bilimsel olarak ölçülmesi zor bir ölçüt olduğu için dünyamızda en kirli toprakların nerede olduğu bilinmemektedir. Lakin tarım ve sanayinin en gelişmiş olduğu ülkelerde bu kirliliğin bir hayli fazla olduğu düşünülmektedir. Toprak kirliliği kimyasal kullanımı, tarım ilaçları, havadan gelen zehirli yağmurlar ve su kaynaklarındaki zararlı maddeler ile kirlenmektedir.

Toprak her ne kadar çürütücü ve kendini yenileyici bakterilere sahip olsa da kirliliğin temizlenmesi bir hayli zordur. Dünyada toprak kirliliğini en yoğun olduğu ülkeler Çin ve ABD olarak bilinir. Zira bu ülkelerde tarım ve sanayi bir hayli gelişmiştir. Ancak bu ülkelerde maliyeti nedeniyle toprak kirliliği ile mücadele konusunda hiçbir çalışma yapılmamaktadır.

toprak

Toprak kirliliğini nasıl önleriz;

 • Tarım ilaçları doğaya zarar vermeyen şekilde üretilmeli.
 • Toprak, hava ve suya zararlı kimyasal kullanımı yasaklanmalı
 • Tarımda toprak bilinçli bir şekilde işlenmeli
 • Çöpler toprağa gömülerek değil yakılarak imha edilmeli.
 • Yeşil alanlar ile toprak zenginleştirilmelidir.

Bu yazımızda hava, su ve toprak kirliğinin nedenleri ve bu kirliliklerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini inceledik. Eklemek istediklerinizi yorum bölümünden bizlere bildiriniz.

(3) Yorum

  • Bora gerçekten güzel bir yazı. Çok emek verdiğim bir konu olmuştu. Yazdığım gün aklıma geldi şimdi. İyi bir araştırma ile harika bir içerik ortaya çıkardık.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.