Hayal Gücü Neler Öğrendik

1) Aşağıdaki kelimelerden hangisi “düş” kelimesiyle aynı anlama gelir?

A) Gizem B) Kâbus C) Hayal

2) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(D)Masallarda hayvanlar konuşabilir.

(D)Külkedisi, bir masal kahramanıdır.

(Y)Masallardaki olaylar gerçektir.

(D)Kurt, “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının bir kahramanıdır.

(D)Masala başlamadan önce tekerleme söylenebilir.

3) Sadece masala ait olan kavramları renkli kalemlerle boyayınız

ejderha          konuşan eşyalar

4)Şiirde uykucuk kuşunun hangi özellikleri anlatılmıştır?

Kuşun beyaz kanatlı ve mavi gözlü olduğundan bahsetmiş.

5) Aşağıdaki cümlelerde bazı yazım hataları yapılmıştır. Cümlelerin doğru hâllerini noktalama işaretlerinide kullanarak yazınız.

Her çocuk hayal kurmalıdır.

Masallarda hayvanlar konuşur mu?

İmdat! İmdat! Bir balina beni yutuyor.

Keloğlan, ejderha, kırmızı başlıklı kız birer masal kahramanıdır.

6) Aşağıdaki kelimeleri kullanarak düzgün ve anlamlı cümleler kurunuz.

Çocuklar masal dinlemeyi sever.

Ninem bana masal anlattı.

Düşünde ay ve yıldızla konuştum.

7) Aşağıda düşünüzde görebileceğiniz bazı olaylar verilmiştir. Bu olayları düşünüzde gördüğünüzde hoşlanıp hoşlanmayacağınızı karşılarına yazınız.

1. Arkadaşlarımla oyun oynuyordum (Hoşlanırım)

2. Oyun oynarken birden yağmur başladı. (Hoşlanmam)

3. Ödevimi yapmayı unuttum. (Hoşlanmam)

4. Bir arkadaşımla tartıştım. (Hoşlanmam)

5. Atatürk’le konuşuyordum. (Hoşlanırım)

8) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. Saf, iyi kalpli, saçı olmayan masal kahramanı.

2. Masallarda ağzından ateş çıkaran varlık.

3. Geceleri uyuyunca görürüz.

4. Korkulu rüya.

5. Masallarda perilerin yaptığı gizemli olaylar.

bulmaca çözümü

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.