Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Hayat Bilgisi Üçüncü Kitap Kavramlar Etkinlikleri

Dünya’da bir sorun çıktığını ve insanların kendilerine yeni bir yaşam alanı bulmak zorunda olduklarını varsayınız. Bu nedenle Ay’a yerleşmeye karar veren insanların Dünya’dan ayrılış nedenlerinin ne olabileceğini düşününüz. Ay’da nasıl bir hayat kuracaklarını, oradaki doğanın nasıl olacağını hayal ediniz.

Aşağıdaki sözcükleri de kullanarak bu konuyu işleyen kısa bir öykü yazınız.

• değişim • karşılaştırma • aile büyüğü • hayat • katı • sıvı • gaz • neden-sonuç • hava • su • toprak • gök cismi • bina • doğal çevre • yapay çevre

Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1.Maddeler doğada katı,sıvı,gaz olmak üzere üç halde bulunur.

2.Orman, sincaplar için doğal bir çevredir.

3.İnsanlar öz geçmişlerinde kendi hayat öykülerini anlatırlar.

4.Kullandığımız iletişim araçları zaman içinde değişim geçirmişlerdir.

5.Dünyamızı aydınlatan gök cismi Güneş’tir.

6.Isıtılan su buharlaşarak gaz haline dönüşür.

7.Bitkilerin kökleri toprak altındadır.

8.Okulumuz iki katlı bir bina olarak yapılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.