Hicri Takvim hangi peygamber zamanında düzenlenmiştir?

Hicri Takvim İslam dini mensuplarınca kullanılan bir takvimdir. Bu takvim ise Hz. Ebubekir tarafından düzenlenmiş olup, başlangıç olarak Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret etmesini alır. Takvimin düzenlenişi hicretten 17 yıl sonra gerçekleşmiştir.

Takvimde bir yıl on iki aya bölünmüş ve ayın dünya çevresindeki dönüşü esas alınmıştır. Ay dünya çevresini 29,5 günde tamamladığı için bu takvimde bir ay 29,5 gün olarak hesaplanmıştır. Takvime göre ise bir yılda 29,5×12=354 gün bulunmaktadır.

Günümüzde kullanmış olduğumuz takvim ise Güneş takvimi olarak bilinir. Takvimimizde Dünya’nın güneş etrafındaki dönüşü esas alınır. Bu nedenle Güneş takvimi 11 gün daha uzundur. Aralarında meydana gelen fark nedeniyle Hicri Takvimde aylar sürekli yer değiştirmektedir.

hicri takvim

Hicri takvimde günlerin hesaplanması için ayların bazıları 29 gün, bazıları ise 30 gün olarak esas alınır. Takvimde yer alan ayların isimleri ise şöyledir;

Muharrem, Sefer, Rebiülevvel, Rebiülâhir, Cemaziyülevvel, Cemaziyülâhir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce

Günümüzde Miladi Takvim (Güneş takvimi) kullanıyoruz. Ancak hayatımızda yer alan dini bayramlar Hicri Takvim esas alınarak kutlanmaktadır. Örneğin yaşamımızda Ramazan ayının her yıl farklı aylara denk geldiğini görürüz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.