Hiyeroglif nedir

Eski Mısırlıların kelimeleri yazmak için kullandıkları resim yazı, işaretlere Hiyeroglif denir. Önceleri anlatılmak istenen eşyanın resmi çizilerek başlamış daha sonraları resimle anlatması zor olan fikirleri de anlatma yoluna gidilmiştir. Hiyeroglif oldukça karmaşık bir yazıdır. M.Ö 4000 yıllarından M.S. 4.yüzyıla kadar Mısır’da aritmetik geometri ve kısmen de olsa ilahiyat alanında bu yazı kullanılmıştır. Mısır yazısında 24 harf tespit edilmiştir ancak; bu yazıda sesli harf kullanılmadığından hiçbir zaman alfabe şeklini alamamıştır.

12f4d89c3bfcd7de676b7e921c054f5c_1277061541

Hiyeroglifin biraz daha gelişmiş şekli de yapılmış ve anlatılmak istenen fikirler daha basit resimlerle anlatılabilir hale gelmiştir. Önceleri levhalar üzerine kazılan bu yazı sonraları kazılmayıp ,yazılmaya başlanınca resimlik vasfı kaybolmuştur.Bu yeni hiyeroglife hiyaretik adı verilmiştir. Hiyeratik yazının kısaltılıp kullanışlı bir el yazısına çevrilmesiyle Demotik yazı meydana geldi. Hiyeroglif yazının Hİyaretik şekli Yunan ve Romalı din adamlarınca kullanılırken ,Demotik şekli de günlük hayatta kullanılmıştır.

Hİyeroglif,çok karmaşık bir yazı olduğundan ancak 19.yüzyılda okunabilmiştir. Hiyeroglif yazısını ilk defa okuyan Jean François Champollion adlı bir Fransiz düşünürdür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.