Hücre yapısını dikkate alarak bakteri ve protistleri birbirinden ayırmanın yolu

Hücereler tarafından meydana getirilen organizmaları sınıflandırmak ve ayırmak için türlü yöntemler kullanılmaktadır. Hücre yapısını dikkate alarak bakteri ve protistleri birbirinden ayırmak mümkündür. Bu yöntemler ikiye ayrılır ve şunlardır;

Birinci Yöntem

Bakteriler prokaryottur ve monera alemine mensupturlar. Protistadan onları ayıran en önemli özellik bu iki etkendir. Protistalar ökaryot hücrelere sahiplerdir ve zarlı organelleri bulunur.

İkinci Yöntem

Bakteri ve protistalar üreme şekillerine göre iki sınıfta toplanabilirler. Bakteriler bölünerek hızlı bir şekilde ürerken protistalar mayoz bölünme ve döllenme ihtiyacı olan eşeyli üreme ile ürerler.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.