Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Bu günkü yazımızda hukuk alanında yapılan inkilapları bulabilirsiniz.

– Anayasa’nın Kabulü : 20 Ocak 1921 yılında T.B.M.M.’ nin açılmasıyla birlikte yeni bir Türk Devleti’ nin ilk anayasası kabul edildi. Bu anayasanın benimsemiş olduğu esasları sıralayalım.
1) Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
2) Kanun yapma ve yürütme T.B.M.M.’ne aittir.
– 29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Anayasanın 1. maddesine Türkiye Devleti’ nin hükümet şekli Cumhuriyet’ tir hükmü eklendi.
20 Nisan 1924 yılında yeni bir anayasa hazırlandı. Bu anayasada Dilin Türkçe, başkentin Ankara olduğu hükümlerine de kabul edildi.
Kuvvetler Birliği esası geçerliydi ve yargı bağımsızdı.
Cumhuriyet ve bakanlar Meclis içinde seçilecekti.

– 17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu
a) Avrupa Medeni kanunların en yenisi olması
b) Sorulara akılcı ve kolay çözümler getirmesi
c) İfadesinin sade ve anlaşılır olması.
d) Kadın-erkek eşitliğine dayanan aile hukukunun iyi düzenlenmiş olması
özelliklerini taşıyordu.

Türk Medeni Kanunu ile sağlanan özellikler
– Kadın-erkek eşitliği sağlandı.
– Mirasta ve şahitlikte eşitlik.
– Resmi nikah usulü.
– Tek kadınla evlilik.
– Kadına da boşanma ve istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı.

Hukuk Alanında Yapılan Devrimler:
1- 8 Nisan 1924 Şeriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu
2- 17 Şubat 1926 Türk Medeni ve Borçlar Kanunu
3- 1926 Ceza Kanunu
4- 1927 Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
5- 1929 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
6- 1923 İcra ve İflas Kanunu
7- 1926 – 1929 Kara ve Deniz Ticareti Kanunu
Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.