Hz.Muhammed’in(s.a.v) doğduğu çevrenin özellikleri

571 yılında Mekke’de doğan Hz. Muhammed(S.A.V)dünyaya gözlerini açtığında doğduğu Mekke bir devlete bağlı değildi. İnsanların geneli putperest denilen puta tapan insanlardı. Hanifler olarak bilinen az bir insan grubu da Hz. İbrahim’in dinine bağlı idi. Bu döneme Cahiliye Dönemi denir.

Hz. Peygamberin dünyaya geldiği sırada Arap Yarımadası, Doğu Roma İmparatorluğu ve Sasaniler Devleti’nin etkisi altındaydı.Arap Yarımadası’nın içlerinde yaşayan Arap kabileleri hiçbir zaman kendilerini bu devletlere ait hissetmediler. Sadece ticaret gereği her iki devlet ile yapmış oldukları anlaşmalara uydular.

Peygamberimiz doğduğunda Müslümanlıktan önce, Arapların çoğunluğu putperestti. Yapmış oldukları bir takım heykellere tapıyorlardı. 360 tane ayrı ayrı putları vardı Her kabilenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyaret günü vardı. Kimi zaman da karınları acıktığında putları yapan insanlar oturup bir güzel kendi putlarını yiyorlardı.

Araplar arasında okuyup yazma bilenlerin sayısı son derece azdı. Cehaletin alıp başını gittiği bu dönemde etik olmayan davranışlar, ahlakı açıdan yapılan yanlışlar çok fazlaydı. Hırsızlık, soygunculuk, içki kumar, faizcilik özellikle de köle ve kadınlara hiç değer vermezlerdi. Kadınlara miras verilmediği gibi bir erkek birden fazla kadınla evlenme hakkına sahipti.
İşte böyle iyi olarak gözle görülür bir şeyin olmadığı bu dönemde Hz. Muhammed (S.A.V)’e Allah tarafından peygamberlik verilmiştir

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.